Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Scala
branch: master

Fetching latest commit…

Cannot retrieve the latest commit at this time

Failed to load latest commit information.
project
src
.gitignore
README.md
build.sbt

README.md

Introduksjon til Scala og Futures & Promises

Tilhørende slides for workshop: http://arild.github.io/scala-workshop

Scala er et funksjonelt programmeringsspråk som kjøer på JVM'en

Futures & Promises er asynkrone primitiver for å uttrykke parallellitet.

Denne workshopen vil gi en introduksjon til Scala via noen slides og hands-on oppgaver, før Futures & Promises introduseres.

Før kommende workshop er det noen ting som bør være installert og satt opp:

  1. Installerer Scala 2.10.x (http://www.scala-lang.org/downloads)
  2. Installerer sbt 0.13.x (http://www.scala-sbt.org/0.13.0/docs/Getting-Started/Setup.html) - OBS Følg instruksjonene nøye - kan også være nødvendig å øke minne i filen sbt.bat ved å skrive inn følgende som ny linje (linje nr 13) : set SBT_OPTS = -Xmx500M -XX:MaxPermSize=128M
  3. Installerer Scala-plugin i sitt IDE
  4. Installerer git (http://git-scm.com/)
  5. Hente ned prosjektet : git clone https://github.com/arild/scala-workshop.git
  6. Eksekverer sbt fra mappen 'scala-workshop', og skriver enten eclipse eller gen-idea (avhengig av IDE)
  7. Åpne prosjektet i Eclipse eller IntelliJ
  8. Se at tester kjører: eksekverer sbt test fra mappen 'scala-workshop'.

Ved problemer med oppsettet, send en mail til arild.nilsen (at) bekk.no eller sjur.millidahl (at) bekk.no

Something went wrong with that request. Please try again.