Skip to content
master
Go to file
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

README.md

Internside Blindern Studenterhjem

OBS! Dette prosjektet gjennomgår for tiden en omskriving. Prosjektet er derfor å anse som ustabilt og detaljene i denne README filen er utadert.

TODO:

 • Få backend til å kjøre i Docker slik det skal i produksjon
 • Deploye backend automatisk via CircleCI
 • Porte resten av gammel Angular-kode til React
  • Boksystem
  • Bukker
  • Google Apps-siden
  • Rediger av matmeny
  • Printerfakturering
 • Automatisere bygg og test av frontend i CircleCI
 • Automatisere deployment av frontend i CircleCI

Endringene vi gjør betyr at vi ikke har kompabilitet mellom ny backend/frontend og eksisterende. Derfor må disse fullføres og deployes i produksjon samtidig.

TODO etter vi har erstattet dagens:

 • Oppgradree Bootstrap + jQuery
 • Oppgradere evt. andre gamle avhengigheter i frontend
 • Automatisere backup ved deployment av backend
 • Oppgrade Laravel (vi er på 5.1 fra , siste er 5.7)
 • Bytte ut autentisering til å gå via SAML, kanskje med https://github.com/aacotroneo/laravel-saml2
 • Sette opp Renovate

Koden som kjører systemet på https://foreningenbs.no/intern/

Siden har til hensikt og ha litt forskjellige verktøy for å gjøre ulike oppgaver på studenterhjemmet, slik som å generere rapporter over forbruk på fellesprinteren, administrere brukere til de ulike systemene, forbedret arrangementplan, m.m.

Rammeverket som brukes heter Laravel 5.

Oppsett

Installasjon

 • git clone https://github.com/blindern/intern.git
 • cd intern
 • Kopier .env.example til .env og tilpass filen
 • npm install
 • npm run build
 • docker-compose run --rm fpm composer install
 • docker-compose up -d
 • Gå til http://localhost:8081/

For å stoppe serveren:

 • docker-compose down

Bruke composer og php-kommandoer

Man kan gå inn i Docker-konteineren for å kjøre composer:

 • docker-compose run --rm fpm bash
 • ./artisan
 • composer version

Utvikling av frontend

 • npm run watch vil kompilere frontend mens man redigerer filer

About

Internside for Blindern Studenterhjem

Resources

License

Releases

No releases published

Packages

No packages published

Contributors 4

 •  
 •  
 •  
 •  
You can’t perform that action at this time.