Skip to content
@difi

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Java 6 6

vefa-validator

Updated May 30, 2016

Java 0 0

move-service-registry

Updated May 30, 2016

cen-tc434

Updated May 30, 2016

vefa-validator-conf

Updated May 30, 2016

Java 3 2

sikker-digital-post-klient-java

Java klient for integrasjon mot Digital post til innbyggere

Updated May 30, 2016

Java 0 0

move-integrasjonspunkt

Updated May 27, 2016

vefa-guides

Updated May 27, 2016

Shell 0 0

docker-asciidoctor

Updated May 26, 2016

HTML 1 0

vefa-portal

Updated May 26, 2016

oxalis

Oxalis - PEPPOL Access Point open source implementation

Updated May 26, 2016

oppslagstjeneste-klient-dotnet

.Net klient for integrasjon mot Oppslagstjenesten for kontakt og reservasjonregisteret

Updated May 26, 2016

sikker-digital-post-klient-dotnet

.Net klient for integrasjon mot digital post til innbyggere

Updated May 26, 2016

XSLT 5 2

vefa-ehf-xslt

Standard XSLT'ar for visualisering av EHF faktura

Updated May 23, 2016

KiCad 0 0

vefa-preaward

Updated May 20, 2016

jenkins-docker

Updated May 18, 2016

begrep-Oppslagstjenesten

Dette prosjektet inneholder dokumentasjon av grensesnittene til Oppslagstjenesten knyttet til kontakt og reservasjonsregisteret

Updated May 11, 2016

Shell 2 8

kontaktregisteret-klient

Referanseimplementasjon for bruk av Oppslagstjenesten for kontakt- og reservasjonsregisteret

Updated May 10, 2016

felles-utility-dotnet

Updated May 6, 2016

XSLT 3 7

begrep-SikkerDigitalPost

Dette prosjektet inneholder dokumentasjon av grensesnittene til Sikker Digital Post

Updated May 4, 2016

Something went wrong with that request. Please try again.