@difi

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Java 1 2

vefa-peppol

Updated Oct 23, 2016

Java 2 1

move-integrasjonspunkt

Updated Oct 21, 2016

Java 1 1

poc-statistics

Updated Oct 21, 2016

Java 1 1

certvalidator

Certificate validator for X.509 certificates.

Updated Oct 21, 2016

Shell 0 0

jenkins-docker

Updated Oct 20, 2016

Java 0 2

move-service-registry

Updated Oct 20, 2016

oxalis

Oxalis - PEPPOL Access Point open source implementation

Updated Oct 19, 2016

cen-tc434

Updated Oct 19, 2016

vefa-validator-conf

Updated Oct 19, 2016

Java 0 0

move-common

Updated Oct 18, 2016

oppslagstjeneste-klient-dotnet

.Net klient for integrasjon mot Oppslagstjenesten for kontakt og reservasjonregisteret

Updated Oct 18, 2016

sikker-digital-post-klient-dotnet

.Net klient for integrasjon mot digital post til innbyggere

Updated Oct 18, 2016

HTML 1 0

vefa-portal

Updated Oct 17, 2016

Java 7 6

vefa-validator

Updated Oct 12, 2016

move-tools

Updated Oct 12, 2016

HTML 0 1

dcat-ap-no

Updated Oct 11, 2016

Java 3 3

sikker-digital-post-klient-java

Java klient for integrasjon mot Digital post til innbyggere

Updated Oct 11, 2016

XSLT 3 8

begrep-SikkerDigitalPost

Dette prosjektet inneholder dokumentasjon av grensesnittene til Sikker Digital Post

Updated Oct 7, 2016