Skip to content
@difi

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Loading…

oppslagstjeneste-klient-dotnet

.Net klient for integrasjon mot Oppslagstjenesten for kontakt og reservasjonregisteret

Updated

sikker-digital-post-klient-dotnet

.Net klient for integrasjon mot digital post til innbyggere

Updated

Java 0 0

vefa-peppol

Updated

oxalis

Oxalis - PEPPOL Access Point open source implementation

Updated

Shell 2 8

kontaktregisteret-klient

Referanseimplementasjon for bruk av Oppslagstjenesten for kontakt- og reservasjonsregisteret

Updated

Java 1 0

difi-deploy-manager

Updated

HTML 1 0

vefa-portal

Updated

HTML 0 0

dcat-ap-no

Updated

felles-utility-dotnet

Updated

Java 1 0

certvalidator

Certificate validator for X.509 certificates.

Updated

Java 3 3

vefa-validator

Updated

Java 2 1

datahotel-client

Client library for datahotel.

Updated

vefa-validator-conf

Updated

Java 0 3

vefa-sbdh

Library for producing and consuming various variants of Standard Business Documents according to the UN/CEFACT SBDH TS v1.3

Updated

XSLT 0 0

commons-libs

Updated

Java 0 1

asic

Generic implementation of ASiC archives in accordance with ETSI 102 918 v1.3.1 Only ASiC-E are supported. The much simpler ASiC-S is of no use.

Updated

begrep-ID-porten

Updated

XSLT 3 2

vefa-ehf-xslt

Standard XSLT'ar for visualisering av EHF faktura

Updated

XSLT 2 7

begrep-SikkerDigitalPost

Dette prosjektet inneholder dokumentasjon av grensesnittene til Sikker Digital Post

Updated

Something went wrong with that request. Please try again.