@difi

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

 • Oxalis - PEPPOL Access Point open source implementation

  peppol edelivery

  Java 37 37 Updated Feb 20, 2017
 • peppol sbdh

  Java 1 2 Updated Feb 20, 2017
 • Java 3 1 Updated Feb 20, 2017
 • 1 1 Updated Feb 20, 2017
 • Certificate validator for X.509 certificates.

  certificate validator x509

  Java 2 1 Updated Feb 19, 2017
 • Updated Feb 17, 2017
 • Groovy Updated Feb 17, 2017
 • HTML 1 Updated Feb 17, 2017
 • Java 2 Updated Feb 16, 2017
 • Source for guides and validation rules for EHF document types related to post-award.

  XSLT 28 39 Updated Feb 15, 2017
 • .Net klient for integrasjon mot digital post til innbyggere

  C# 8 7 Updated Feb 15, 2017
 • Java Updated Feb 8, 2017
 • Shell Updated Feb 7, 2017
 • Løysing for å hente ut statistikk-data frå KRR(kontakt- og reservasjonsregisteret) og legge dette inn i Statistikk-api løysinga via Ingest-api.

  Java 1 Updated Feb 6, 2017
 • JavaScript 2 Updated Jan 31, 2017
 • En funksjonell testklient for Sikker Digital post, som viser eksempel på integrasjon mot oppslagstjenesten og meldingsformidler.

  Java 3 1 Updated Jan 30, 2017
 • .Net klient for integrasjon mot Oppslagstjenesten for kontakt og reservasjonregisteret

  C# 4 4 Updated Jan 27, 2017
 • Source for guides and validation rules for EHF document types related to pre-award.

  Shell Updated Jan 23, 2017
 • Java 1 1 Updated Jan 19, 2017
 • C# 2 Updated Jan 18, 2017
 • Java klient for integrasjon mot Digital post til innbyggere

  Java 3 3 Updated Jan 17, 2017
 • Java Updated Jan 17, 2017
 • Java Updated Jan 16, 2017
 • Dette prosjektet inneholder dokumentasjon av grensesnittene til Sikker Digital Post

  XSLT 4 8 Updated Jan 13, 2017
 • Dokumentasjon neste generasjon grensesnitt for meldingsutveksling

  Updated Jan 9, 2017
 • Generic implementation of ASiC-E archives in accordance with ETSI 102 918 v1.3.1.

  Java 1 1 Updated Jan 6, 2017
 • HTML Updated Jan 6, 2017
 • Generic validator originally created for use within eProcurement.

  Java 8 7 Updated Jan 5, 2017
 • XSLT Updated Dec 19, 2016
 • HTML 1 Updated Dec 16, 2016