@difi

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Loading…

XSLT 0 0

commons-libs

Updated

Java 0 0

asic

Generic implementation of ASiC archives in accordance with ETSI 102 918 v1.3.1 Only ASiC-E are supported. The much simpler ASiC-S is of no use.

Updated

HTML 0 0

vefa-portal

Updated

oxalis

Oxalis - PEPPOL Access Point open source implementation

Updated

sikker-digital-post-klient-dotnet

.Net klient for integrasjon mot Sikker digital post tjenesten

Updated

Java 3 1

sikker-digital-post-java-eksempel-webclient

En funksjonell testklient for Sikker Digital post, som viser eksempel på integrasjon mot oppslagstjenesten og meldingsformidler.

Updated

HTML 0 0

dcat-ap-no

Updated

vefa-validator

Updated

XSLT 3 2

vefa-ehf-xslt

Standard XSLT'ar for visualisering av EHF faktura

Updated

vefa-validator-conf

Updated

felles-utility-dotnet

Updated

XSLT 2 7

begrep-SikkerDigitalPost

Dette prosjektet inneholder dokumentasjon av grensesnittene til Sikker Digital Post

Updated

Java 1 2

sikker-digital-post-java-klient

Javaklienten for Digital post til innbygger

Updated

Visual Basic 0 0

vefa-ehf-generators

Updated

begrep-Oppslagstjenesten

Dette prosjektet inneholder dokumentasjon av grensesnittene til Oppslagstjenesten knyttet til kontakt og reservasjonsregisteret

Updated

begrep-ID-porten

Updated

Shell 1 6

kontaktregisteret-klient

Referanseimplementasjon for bruk av Oppslagstjenesten for kontakt- og reservasjonsregisteret

Updated

Java 8 6

vefa-validator-app

Updated

Shell 0 0

docker

Updated