Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Loading…

sikker-digital-post-net-klient

.Net klient for integrasjon mot Sikker digital post tjenesten

Updated

XSLT 2 7

begrep-SikkerDigitalPost

Dette prosjektet inneholder dokumentasjon av grensesnittene til Sikker Digital Post

Updated

vefa-validator-conf

Updated

Java 7 6

vefa-validator-app

Updated

Java 3 1

sdp-klient-eksempel-java-webclient

En funksjonell testklient for Sikker Digital post, som viser eksempel på integrasjon mot oppslagstjenesten og meldingsformidler.

Updated

XSLT 1 1

vefa-ehf-xslt

Standard XSLT'ar for visualisering av EHF faktura

Updated

Java 1 2

sikker-digital-post-java-klient

Javaklienten for Digital post til innbygger

Updated

datahotel

Updated

Java 0 0

datahotel-converter

Updated

begrep-Oppslagstjenesten

Dette prosjektet inneholder dokumentasjon av grensesnittene til Oppslagstjenesten knyttet til kontakt og reservasjonsregisteret

Updated

oxalis

Oxalis - PEPPOL Access Point open source implementation

Updated

begrep-Felles

Updated

Java 1 0

sdp-klient-eksempel-java-jetty

Eksempelapplikasjon for sending av sikker digital post. Denne er lagd for å vise hvordan Sikker Digital Post Java klient kan brukes av en avsender i det offentlige.

Updated

kontaktregisteret-klient

Referanseimplementasjon for bruk av Oppslagstjenesten for kontakt- og reservasjonsregisteret

Updated

begrep-ID-porten

Updated

Java 0 0

vefa-smp

SMP lookup

Updated

Java 0 0

demo-ipeppol

Updated

Java 0 1

cmsdetect

Updated

Shell 0 0

vefa-vagrant

Updated