Permalink
Browse files

Tarkennus

  • Loading branch information...
ronilaukkarinen committed Sep 21, 2018
1 parent 612a7cb commit fc55def7c71aabf5ece23f349e9753998d4a411a
Showing with 2 additions and 2 deletions.
  1. +1 −1 _pages/front-end-teemakehitys.md
  2. +1 −1 _pages/handbookin-tarkoitus.md
@@ -22,7 +22,7 @@ SCSS-tyylit on toteutettava modulaarisesti, eli jokainen oleellinen layout tai v
<b>sass/</b>
- base
--- _accessibility.scss
-- _config.scss
--- _config.scss
--- _helpers.scss
--- _global.scss
- layout
@@ -11,7 +11,7 @@ post_date: 2017-08-03 19:16:47
<h1>Tervetuloa selaamaan Dude Handbookia!</h1>
Selaat <a href="https://www.dude.fi">Digitoimisto Dude Oy:n</a> dokumenttia, jonka on tarkoitus toimia suunnannäyttäjänä uudelle ja vanhalle dudelle "mustaa valkoisella" -tyyppisenä ohjeistuksena toimintatavoista.

Ohjeistus määrittelee ja käsittelee Duden teknisiä asioita full stack -tasolla, eli sen pyrkimys on käsitellä jokaista vaihetta ja työvälinettä prosessin tai work flown alusta loppuun saakka. Tämä Handbook sisältää kaiken mitä sinun tarvitsee tietää Dudella työskentelemiseen.
Ohjeistus määrittelee ja käsittelee Duden teknisiä ja ei-teknisiä asioita ja sen pyrkimys on käsitellä jokaista vaihetta ja työvälinettä prosessin alusta loppuun saakka. <b>Tämä Handbook sisältää kaiken mitä sinun tarvitsee tietää Dudella työskentelemiseen.</b>

Ohjeistuksia tulee noudattaa niin tarkkaan kuin tilanteissa on mahdollista. Dokumentointia kehitetään tarvittaessa.
<h3>Dude Handbook on pohja kaikelle toiminnalle</h3>

0 comments on commit fc55def

Please sign in to comment.