Skip to content
CSS JavaScript Shell
Find file
Latest commit 10f30f8 @ferrante domain fix.

README.md

JavaScript.pl

Jak dodać nowy artykuł?

 1. Fork tego repozytorium, ściągnij kod do siebie (skoro to czytasz, to zakładam, że znasz podstawy Gita i GitHuba).
 2. Aby dodać nowy wpis wystarczy zajrzeć do folderu tips - są tam pliki .xml dla każdego wpisu oddzielnie. Najwygodniej będzie, jak skopiujesz jeden istniejący, zmienisz mu nazwę i użyjesz jako szablon.
 3. W swoim pliku .xml podaj kolejno tytuł, autora, url, datę i oczywiście treść. Pamiętaj, by ją dobrze formatować (tagi code i pre przede wszystkim).
 4. Z poziomu głównego folderu projektu uruchom w konsoli plik ./build.sh - potrzebujesz zainstalowanego Node.js i szablony Mustache. Node jest domyślnie w systemie Mac OSX, natomiast Mustache ściągniesz wpisując w konsoli npm install mustache. Po uruchomieniu ./build.sh powinieneś zobaczyć takie oto komunikaty:

  Doing git pull...
  Already up-to-date.
  Building a website...
  Building... done!
  
 5. Jeśli wszystko poszło dobrze, to właśnie dodałeś nowy artykuł, gratulacje! W folderze articles pojawił się nowy plik zbudowany na podstawie tego z tips, a lista zmodyfikowanych plików obejmuje dwa wspomniane przed chwilą i główny plik index.html.

 6. Dodajesz zmodyfikowane pliki poprzez git add ., robisz commit i push na serwer. Następnie na swoim forku na GitHubie odnajdujesz przycisk Pull Request - po kliknięciu pojawi się opcja dodania nowego requesta, w którym podajesz tytuł i krótki opis.
 7. Autor widzi, że to co dodałeś jest dobre, robi merge, Twoje zmiany trafiają do głównego repozytorium, wszyscy są szczęśliwi i idą na piwo.

Podziękowania

 • @Riddle za implementację responsive web design
 • @Karolinaszczur za favikonkę
Something went wrong with that request. Please try again.