Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
branch: gh-pages

Fetching latest commit…

Octocat-spinner-32-eaf2f5

Cannot retrieve the latest commit at this time

Octocat-spinner-32 articles
Octocat-spinner-32 build
Octocat-spinner-32 css
Octocat-spinner-32 img
Octocat-spinner-32 js
Octocat-spinner-32 templates
Octocat-spinner-32 tips
Octocat-spinner-32 .gitignore
Octocat-spinner-32 CNAME
Octocat-spinner-32 README.md
Octocat-spinner-32 build.sh
Octocat-spinner-32 favicon.png
Octocat-spinner-32 index.html
README.md

JavaScript.pl

Jak dodać nowy artykuł?

 1. Fork tego repozytorium, ściągnij kod do siebie (skoro to czytasz, to zakładam, że znasz podstawy Gita i GitHuba).
 2. Aby dodać nowy wpis wystarczy zajrzeć do folderu tips - są tam pliki .xml dla każdego wpisu oddzielnie. Najwygodniej będzie, jak skopiujesz jeden istniejący, zmienisz mu nazwę i użyjesz jako szablon.
 3. W swoim pliku .xml podaj kolejno tytuł, autora, url, datę i oczywiście treść. Pamiętaj, by ją dobrze formatować (tagi code i pre przede wszystkim).
 4. Z poziomu głównego folderu projektu uruchom w konsoli plik ./build.sh - potrzebujesz zainstalowanego Node.js i szablony Mustache. Node jest domyślnie w systemie Mac OSX, natomiast Mustache ściągniesz wpisując w konsoli npm install mustache. Po uruchomieniu ./build.sh powinieneś zobaczyć takie oto komunikaty:

  Doing git pull...
  Already up-to-date.
  Building a website...
  Building... done!
  
 5. Jeśli wszystko poszło dobrze, to właśnie dodałeś nowy artykuł, gratulacje! W folderze articles pojawił się nowy plik zbudowany na podstawie tego z tips, a lista zmodyfikowanych plików obejmuje dwa wspomniane przed chwilą i główny plik index.html.

 6. Dodajesz zmodyfikowane pliki poprzez git add ., robisz commit i push na serwer. Następnie na swoim forku na GitHubie odnajdujesz przycisk Pull Request - po kliknięciu pojawi się opcja dodania nowego requesta, w którym podajesz tytuł i krótki opis.
 7. Autor widzi, że to co dodałeś jest dobre, robi merge, Twoje zmiany trafiają do głównego repozytorium, wszyscy są szczęśliwi i idą na piwo.

Podziękowania

 • @Riddle za implementację responsive web design
 • @Karolinaszczur za favikonkę
Something went wrong with that request. Please try again.