CSS JavaScript Shell
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.

README.md

JavaScript.pl

Jak dodać nowy artykuł?

 1. Fork tego repozytorium, ściągnij kod do siebie (skoro to czytasz, to zakładam, że znasz podstawy Gita i GitHuba).
 2. Aby dodać nowy wpis wystarczy zajrzeć do folderu tips - są tam pliki .xml dla każdego wpisu oddzielnie. Najwygodniej będzie, jak skopiujesz jeden istniejący, zmienisz mu nazwę i użyjesz jako szablon.
 3. W swoim pliku .xml podaj kolejno tytuł, autora, url, datę i oczywiście treść. Pamiętaj, by ją dobrze formatować (tagi code i pre przede wszystkim).
 4. Z poziomu głównego folderu projektu uruchom w konsoli plik ./build.sh - potrzebujesz zainstalowanego Node.js i szablony Mustache. Node jest domyślnie w systemie Mac OSX, natomiast Mustache ściągniesz wpisując w konsoli npm install mustache. Po uruchomieniu ./build.sh powinieneś zobaczyć takie oto komunikaty:

  Doing git pull...
  Already up-to-date.
  Building a website...
  Building... done!
  
 5. Jeśli wszystko poszło dobrze, to właśnie dodałeś nowy artykuł, gratulacje! W folderze articles pojawił się nowy plik zbudowany na podstawie tego z tips, a lista zmodyfikowanych plików obejmuje dwa wspomniane przed chwilą i główny plik index.html.

 6. Dodajesz zmodyfikowane pliki poprzez git add ., robisz commit i push na serwer. Następnie na swoim forku na GitHubie odnajdujesz przycisk Pull Request - po kliknięciu pojawi się opcja dodania nowego requesta, w którym podajesz tytuł i krótki opis.
 7. Autor widzi, że to co dodałeś jest dobre, robi merge, Twoje zmiany trafiają do głównego repozytorium, wszyscy są szczęśliwi i idą na piwo.

Podziękowania

 • @Riddle za implementację responsive web design
 • @Karolinaszczur za favikonkę