Skip to content
master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
src
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QuickView Extension for LinkHay

Tiện ích mở rộng dùng cho trình duyệt (browser extension).

Dành cho bạn đọc của LinkHay.com.

  1. Thêm nút "Xem nhanh" vào màn hình để xem trước bài viết siêu nhanh ngay trong LinkHay mà không cần nhảy ra ngoài
  2. Hỗ trợ gửi link từ bất kỳ trang nào bằng cách bấm icon LinkHay ở bên phải thanh địa chỉ của trình duyệt
  3. Tự động đọc thông tin tít chính, tít phụ, ảnh đại diện khi gửi link

Xem nhanh bài viết Gửi tin

LINK CÀI ĐẶT TRÊN CHỢ TIỆN ÍCH

  1. Google Chrome & Cốc Cốc
  2. Mozilla FireFox

QuickView cần quyền truy cập các trang web để tạo bản "Xem nhanh" (CORS). Ngoài ra, không làm gì khác.

Phát triển bởi Măng Cụt Labs (@thinker trên LinkHay).

About

Quick View - a browser extension for Linkhay.com

Topics

Resources

License

Releases

No releases published

Packages

No packages published