Skip to content

manio143/FunctionalScript

Repository files navigation

Interpreter

Autor: Marian Dziubiak

Budowanie

Jeśli chcemy modyfikować kod to należy używać make interpreter, który nie czyści plików pośrednich. W przeciwnym przypadku wystarczy make

Flow

Program zaczynamy w pliku Main.hs skąd uruchamiamy Parser na pliku źródłowym, dostarczonym w argumencie. Następnie otrzymane AST jest przekazywane to modułu Translator, gdzie dokonywane jest sprawdzanie typów oraz konwersja drzewa AST do uproszczonego modelu z ProgramState. Na tym etapie obliczane są też globalne wartości. Na koniec uruchamiamy ewaluację funkcji main opisanej w pliku źródłowym.

Opis języka

W folderze opis języka znajdziemy plik README ze słownym opisem języka i plik gramatyki języka w formacie LBNF.

Przykładowe programy

W folderach good i bad znajdują się przykładowe programy. Te w folderze bad sie nie uruchamiają ze względu na pewne błędy.

About

Interpreter mojego własnego języka programowania

Resources

Stars

Watchers

Forks

Packages

No packages published