Skip to content
master
Switch branches/tags
Go to file
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
bad
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

README.md

Interpreter

Autor: Marian Dziubiak

Budowanie

Jeśli chcemy modyfikować kod to należy używać make interpreter, który nie czyści plików pośrednich. W przeciwnym przypadku wystarczy make

Flow

Program zaczynamy w pliku Main.hs skąd uruchamiamy Parser na pliku źródłowym, dostarczonym w argumencie. Następnie otrzymane AST jest przekazywane to modułu Translator, gdzie dokonywane jest sprawdzanie typów oraz konwersja drzewa AST do uproszczonego modelu z ProgramState. Na tym etapie obliczane są też globalne wartości. Na koniec uruchamiamy ewaluację funkcji main opisanej w pliku źródłowym.

Opis języka

W folderze opis języka znajdziemy plik README ze słownym opisem języka i plik gramatyki języka w formacie LBNF.

Przykładowe programy

W folderach good i bad znajdują się przykładowe programy. Te w folderze bad sie nie uruchamiają ze względu na pewne błędy.

About

Interpreter mojego własnego języka programowania

Resources

Packages

No packages published