Skip to content

mloza/spring-boot-docker

master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontenery Dockera stały się bardzo popularne. Bardzo ułatwiają tworzenie i deployment aplikacji. Szybko możemy zbudować kontener wraz z wszystkimi zależnościami projektu i zdeployować go na środowisku testowym/produkcyjnym lub wysłać do innych zespołów, które korzystają z nasze aplikacji.

Jak zbudować prosty kontener z aplikacją w Javie pokazuję w poście na blogu pod adresem: https://blog.mloza.pl/docker-spring-boot-zamykamy-aplikacje-w-kontenerze-dockerowym/

About

Kod źródłowy do postu o dockeryzacji aplikacji w Spring Boocie znajdującego się pod adresem: https://blog.mloza.pl/docker-spring-boot-zamykamy-aplikacje-w-kontenerze-dockerowym/

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published