@myndighetsdata

myndighetsdata.se

Svenska myndigheter tillhandahåller massvis med bra öppen data, och vi vill tillhandahålla allt i ett enda enkelt API.

  • Ditt Nya Hem - En hjälp för nyanlända till en bostad och väg in i samhället

    Python 1 MIT Updated Apr 16, 2017
  • En samling med utökad information och erfarenheter om olika datakällor som svenska myndigheter tillhandahåller.

    Updated Mar 2, 2017
  • API for providing miljödata to medical doctors.

    Updated Mar 13, 2016
  • Updated Mar 19, 2015