Skip to content
Finnish translations for Node.js
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
blog
website/content/fi
CHANGELOG.md
GLOSSARY.md
README.md

README.md

nodejs-fi

Suomenkieliset käännökset node.js ympäristölle ja ohjeille.

Huomaathan että nimi muutettiin hiljattain iojs-fi:stä nodejs-fi:ksi, koska nämä projektit odotetusti yhdistyivät loppukesästä 2015, Node.js ohjelmiston versiossa 4.

Osallistuminen

nodejs/nodejs-fi GitHub repositoriä ylläpitävät kaikki joille on annettu muutosoikeudet projektin repositoriin.

Muutokset projektin sisältöön kuten uudet käännökset tai muokkaukset toimitetaan Pull Requesteilla. On hyvien tapojen mukaista ettei Pull Requestin tekijä itse sisällytä ehdotettua sisältöä projektiin vaan odottaa että joku toinen ylläpitäjistä katsoo muutokset läpi ensin.

Projektin hakemistorakenne on <REPO_TAI_KONTEKSTI>/<REPON_RAKENNE>, esim:

blog/ # kaikki blogiartikkelit esim. 2015-02-10-otsikko.md
website/content/fi # nodejs/website repossa samanlaisessa rakenteessa
nodejs # kaikki käännökset jotka suoraan liittyvät nodejs repon sisältöön
nodejs/doc # API dokumentaatio, koska se on nodejs:n repossa

Yhteinen käännössanasto löytyy GLOSSARY.md tiedostosta. Sanastoa täydennetään tarpeen mukaan.

Kun käännöksiä halutaan viedä io.js organisaatiossa eteenpäin, joku ylläpitäjistä tekee uuden Pull Requestin käännöksen kohteena olevaan repositoryyn kuten nodejs/website.

Sosiaalinen media

Blogipostausten kääntäminen

Alkuperäiset @iojs ja @nodejs blogipostaukset käännetään kansioon website/blog, josta ne julkaistaan Medium-tilille, osoitteeseen medium.com/@iojs_fi. Blogipostaukset kirjoitetaan Markdown-muodossa, tiedostonimien alkaessa alkuperäisen blogipostauksen julkaisupäivämäärällä jota seuraa käännetty otsikko, esimerkiksi 2015-12-10-

Jäsenet

Lisenssi

MIT

You can’t perform that action at this time.