Skip to content
io.js magyarul
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
content
medium
README.md fixed broken issues link May 9, 2015

README.md

iojs-hu

Join the chat at https://gitter.im/iojs/iojs-hu

iojs magyarul.

A repóban elsősorban az io.js-el kapcsolatos hírek, blogbejegyzések fordítását szeretnénk megszervezni.

Ha segítenél

Nézz szét az issue-k között, küldj PR-t 😉.

Ha el akarsz minket érni

Dobj egy tweetet @iojs_hu-nak!

Ha csatlakozni szeretnél

Nyiss egy PR-t, amivel berakod magad a tagok közé (a többit mi megoldjuk!).

Tagok

You can’t perform that action at this time.