Materiały do prezentacji
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
Quine
config
LICENSE
README.md
cmd-history.csv
geek-speak.jpg
wisdom.jpg

README.md

Git jest git

Wstęp

 • git łatwym nie jest
 • ale warto!

Aby poznać/używać gita trzeba wiedzieć chociaż trochę o tym jak działa w środku:

 • UX mogłoby być lepsze, ponadto generalnie w DVCS te same komendy co w SVN/CVS znaczą co innego
 • normalnie w takim przypadku pojawia się lamka ostrzegawcza: nie używać!
 • ale bebechy git-a są tak dobre... i proste, że nie jest to problemem
 • w tym przypadku UI to nie wszystko i odrobina nauki popłaca

Statystyki użycia systemów zarządzania źródłami (nie tylko open-source)

DEMO 1

Podstawy

// tworzymy nowe repozytorium
> mkdir test
> git init
// zawartość repo (głównie puste katalogi)
> tree /F .git
> vim foo
> git add foo
> git commit
// ...kolejna zmiana, kolejny commit
> git log

Format ID = SHA1(content, autor, data, log, ID poprzedniego commita). Jak to wygląda w GitViz.

> git branch feature
> git checkout feature
// skrót: git checkout -b feature
... add, commit
> git merge master		// git rebase master
// test czy wszystko działa
> git checkout master
// fast-forward merge
> git merge feature

Branch to tylko etykieta. Scalenie zmian to najczęściej jedynie przesunięcie tej etykiety! Proste i bezpieczne.

To był 1 z 2 możliwych wariantów scalania. Drugi to rebase pozwalający wyprostować historię:

> git checkout feature2
... add, commit
> git checkout master
... add, commit
> git checkout feature2
> git rebase master
// i testujemy czy działa
> git checkout master
// już tylko fast-forward 
> git merge --ff-only feature

Wybór jest filozoficzny... (patrz przykładowe repo EventStore). Chyba, że używamy git-svn - wtedy nie mamy wyboru i trzeba robić rebase.

Typowy workflow: Isolate -> Work <-> Update -> Share

 • wydziel sobie miejsce do pracy w postaci gałęzi (branch)
 • pracuj (add, commit)
 • zaktualizuj i przetestuj (update, merge, rebase)
 • podziel się (merge -> test -> push)

DEMO 2

Praca ze "zdalnymi" repozytoriami:

> git clone --bare test/ remote/
> git clone remote/ alice/
> git clone remote/ bob/
> cd alice
> git config --local user.name alice
.. add, commit foo
> git push
> cd ../bob/
> git config --local user.name bob
.. add, commit foo
> git fetch
> git pull
// BUM! konflikt
> git mergetool
> git commit
> git push
> cd ../alice/
> git pull

Generalnie konflikt to rzadko występujący zwierz, bo git ma dobry algorytm trójstronny (zna wspólnego rodzica). Merge(tool):

 • domyślnie TortoiseMerge
 • ja robię to ręcznie edytorem

Co śledzi co:

> git branch -vv

"Rex, podaj gałąź":

> git checkout -b from-alice-with-love
.. add, commit
> git push --set-upstream origin from-alice-with-love
> cd ../bob/
> git fetch
> git checkout origin/from-alice-with-love
// jeśli chcemy commitować to powinniśmy zrobić lokalną gałąź
> git branch from-bob-to-alice
> git branch --set-upstream-to origin/from-alice-with-love
...

Uwagi:

 • ID (SHA1) nie tylko unikalnie identyfikuje commit, ale całą jego historię - stąd możliwy jest szybki protokół sieciowy

Przegląd podstawowych operacji

Jak się poruszać

> git checkout feature
> git checkout master
> git checkout sha1
> git checkout HEAD^
> git checkout -- path
> git checkout branch -- path

"HEAD^" to przykład referencji. Inne: ID, rodzice (I^1), tag, branch, ^n...

http://geek-and-poke.com/geekandpoke/2013/11/7/the-ultimative-geek-speak-quiz

Jak się wycofać

Gdy chcemy wyczyścić (porzucić nieskomitowane zmiany)

// wycofanie ostatnie commita "undo"
> git reset --soft HEAD^
// wycofanie i porzucenie zmian
> git reset --hard HEAD^
// usunięcie nie śledzonych plików (nie dodanych do repo)
> git clean
// popraw ostatni commit
> git commit --amend

Staging

Wybieramy niczym wybredny klient w restauracji:

> vim foo
// poprawiamy literówkę i coś jeszcze
> vim bar
> git add -p bar
> git commit -m "Literówka"
> git add -A
> git commit

Usuwanie z indeksu:

> git reset HEAD -- path-to-file

Stashing

Muszę szybko zmienić kontekst, a nie chce mi się teraz myśleć... weź gdzieś to zapisz:

// --include-untracked
> git stash -u

Chcę przetestować to co zamierzam skomitować:

// --keep-index
> git stash -k

Poprawianie historii

Commit jest niemodyfikowalny, zatem historii nie da się poprawić... ale można napisać ją od nowa:

> git rebase -i

Zmiany w SCM powinny opisywać historię naszego projektu. I dlatego trzeba tę historię poprawiać :). Pracuję cały dzień i commituję chaotycznie - na koniec dnia prostuję i wysyłam do centralnego repo.

Podsumowanie: podstawowe operacje

 • init, clone (rozruch)
 • add, commit (ora et labora)
 • branch, merge (wycisz się, odizoluj, znajdź swoje "pudełko nicości")
 • diff, log, status (What's up doc?)
 • checkout (Where do you want to go today?)
 • push, pull (podziel się)

https://twitter.com/flowchainsensei/status/408167162344648704/photo/1

Git vs. Subversion

Git czyli "luz w...":

 • komitujemy ile chcecemy
 • pracujemy nad czym chcemy (gałęzie) - a nie "mam rozgrzebane, więc chwilowo nie mogę..."
 • możemy trzymać w repozytorium wszystko, także eksperymenty - a może się przydadzą?
 • commit jest święty i historia jest święta... ale można napisać ją od nowa
 • i ta historia może składać się w sensowną opowieść o naszym kodzie (skąd się wzięła dana zmiana, jaki ciąg zmian składa się na daną funkcjonalność etc.)
 • pełna kontrola nad synchronizacją z innymi
 • krok 1: "u mnie działa" -> commit
 • krok 2: sync -> nie działa? -> poprawki -> commit
 • krok 3: podziel się
 • każdy ma pełną kopię historii (backup)
 • można pracować całkowicie lokalnie (bez sieci)
 • centralny f**kup na nie blokuje (np.: ktoś coś wrzucił co się nie kompiluje i poszedł do domu)

SVN to "pain in the...":

 • w svn commit jest operację groźną:
 • wymaga kontaktu z serwerem
 • wymaga synchronizacji z innymi
 • ta synchronizacja może nam nieodwracalanie namieszać w kopii roboczej
 • w efekcie komitujemy rzadziej niż powinniśmy
 • a przy trudnych zmianach w ogóle przez dłuższy czas (godziny, dni)
 • czyli nie korzystamy z svn :)
 • teoretycznie można by sobie z tym poradzić i temu służą gałęzie, ale...
 • gałęzie w svn są... ciężkie i trudne w obsłudze

Ponadto:

 • git jest bardzo szybki
 • git otwiera nas na nowe sposoby pracy
 • svn z perspektywy git nie różni się znacząco od zwykłego backupu
 • git jest git

Bonusy

 • budowa repo
 • no renames
 • bisect
 • autor vs. komitujący

...

Bibliografia

TBC...