Skip to content
dotfiles
Shell Vim script
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
bin
dotfiles
tools
.gitignore
README.md
install.sh

README.md

Nedir?

guake, zsh, tmux ve vim ile harikalar yaratmanız için sevgiyle oluşuturulmuş bir kişiselleştirme deposudur. Tamamen @ecylmz'nin zevk ve tercihleri ile hazırlanmıştır.

Gereksinimler

  • Ubuntu: 14.04 test edildi.
  • git: Deponun klonlanması için gerekiyor.

Kurulum

  • Depoyu kendi github hesabınıza fork'layın.

  • Forkladığınız depoyu aşağıdaki şekilde bilgisayarınıza klonlayın:

git clone git@github.com:kullanıcı-adınız/glove.git ~/.glove

Yukarıdaki kullanıcı-adınız kısmını kendi kullanıcı adınızla değiştirmeyi unutmayın.

  • Kurulum betiğini çalıştır.
bash ~/.glove/install.sh

Güncelleme

cd ~/.glove
git pull upstream master

Özelleştirme

~/.glove/dotfiles/local dizini içerisinde bulunan dosyalara istediğiniz ayarları yazabilirsiniz.

Vim için renk şeması eklemek isterseniz; ~/.vim/colors dizini açıp .vim uzantılı şemayı buraya atabilirsiniz. Bu öneri hoşunuza gitmediyse, renk şeması isteğinizi "issue" açarak iletebilirsiniz.

Kaldırma

Glove'u kaldırmak için glove dizinine kurulum tarihi ve saatiyle yedeklenmiş (~/.glove/backup) olan eski konfigürasyonu geri yükleyin. Kaldırma için (şimdilik) ayrı bir betiğe ihtiyaç görülmemiştir.

Uyarı

Tamamen şahsi istekler doğrultusunda, kısa sürede oluşturulmuştur. Kullanmak isteyenlere herhangi bir memnuniyet garantisi sunmadığı gibi başlarına bela açması da muhtemeldir.

You can’t perform that action at this time.