Skip to content

python/python-docs-pl

3.11
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
.tx
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
faq
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polskie tłumaczenie dokumentacji Pythona

build 54.39% przełącznika języków postęp tłumaczenia całości dokumentacji 18 tłumaczy

Jeśli znalazłeś(-aś) błąd lub masz sugestię, dodaj zgłoszenie w tym projekcie lub napraw go sam(a):

  • Zarejestruj się na platformie Transifex i wejdź na stronę projektu dokumentacji Pythona.
  • Na stronie projektu wybierz język polski.
  • Naciśnij przycisk „Join this Team”, aby dołączyć do zespołu.
  • Po dołączeniu do zespołu, wybierz zasób, który chcesz poprawić/zaktualizować.

Więcej informacji o używaniu Transifeksa znajdziesz w jego dokumentacji.

Postęp tłumaczenia

postęp tłumaczenia do przełącznika języków

Język polski pojawi się w przełączniku języków na docs.python.org, kiedy w pełni przetłumaczone będą:

  • bugs,
  • wszystkie zasoby z katalogu tutorial,
  • library/functions.

Jak obejrzeć najnowszy build dokumentacji?

Pobierz ostatnią zbudowaną dokumentację z listy artefaktów w ostatniej GitHub Action (zakładka Actions). Tłumaczenia pobierane są z Transifeksa do tego repozytorium co około pół godziny. Dokumentacja na python.org aktualizowana jest około raz dziennie.

Kanały komunikacji

Licencja

Zapraszając do współtworzenia projektu na platformie Transifex, proponujemy umowę na przekazanie twoich tłumaczeń Python Software Foundation na licencji CC0. W zamian będzie widoczne, że jesteś tłumaczem(-ką) części, którą przetłumaczyłeś(-łaś). Wyrażasz akceptację tej umowy przesyłając swoją pracę do włączenia do dokumentacji.

Aktualizacja tłumaczeń

  • ./manage_translation.py recreate_tx_config
  • ./manage_translation.py fetch
  • ./manage_translation.py recreate_readme

Potencjalnie przydatne materiały

About

Polskie tłumaczenie dokumentacji Pythona

Topics

Resources

License

Code of conduct

Stars

Watchers

Forks

Languages