Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Test na převeliké obrázky #60

Open
encukou opened this issue Jan 27, 2020 · 1 comment
Open

Test na převeliké obrázky #60

encukou opened this issue Jan 27, 2020 · 1 comment

Comments

@encukou
Copy link
Member

encukou commented Jan 27, 2020

Aktuálně si musí reviewer vždycky vzpomenout na to, že by obrázky měly mít rozumnou velikost. Bylo by fajn tu kontrolu dělat automaticky.

@honzajavorek
Copy link
Member

honzajavorek commented Jan 27, 2020

On je tady nějaký Pelican plugin, který se je snaží divoce automaticky zmenšovat, ale vlastně to moc dobře nefunguje. Teď na svým blogu jsem to udělal přesně tak, jak píšeš - blog se nesnaží nic dělat, ale kontroluje velikost a hodí error. Ideálně by to mělo shodit build, ale netestoval jsem, jestli Pelican skončí s nenulovým kódem.

https://github.com/honzajavorek/honzajavorek.cz/blob/master/plugins/media.py#L92

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Labels
None yet
Projects
None yet
Development

No branches or pull requests

2 participants