Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Lépe zdokumentovat jak funguje blog publish #7

Open
lspdv opened this issue Dec 26, 2016 · 5 comments
Open

Lépe zdokumentovat jak funguje blog publish #7

lspdv opened this issue Dec 26, 2016 · 5 comments

Comments

@lspdv
Copy link
Member

@lspdv lspdv commented Dec 26, 2016

Z navodu neni prilis jasne, blbum jako ja, ze blog publish posila rovnou mergenuty commit.
By bylo lepsi upresnit, pokud chceme, aby nam sem lidi psali a neresili rebase, pak to vzdali jako ja.

@lspdv
Copy link
Member Author

@lspdv lspdv commented Dec 26, 2016

Upresnit = napsat tam neco o tom ze si maj udelat branch a nejlepe jak! Dik

@honzajavorek
Copy link
Member

@honzajavorek honzajavorek commented Dec 30, 2016

blog publish se ve skutečnosti dívá, jestli jsi na master nebo na větvi. Pokud jsi na master, snaží se tě neobtěžovat a prostě to pushne rovnou tam. To se hodí, když na blogu pracuješ sama a nepotřebuješ nikoho, aby ti dělal korektury. Pokud ale zjistí, že jsi na větvi, tak tě považuje za přispěvatele a měl by udělat PR. Netestoval jsem to, ale pamatuji si, že jsem to tak chtěl udělat.

Zkus si udělat větev, na ní udělat nějaké změny a potom udělat blog publish - co udělá?

@lspdv
Copy link
Member Author

@lspdv lspdv commented Dec 30, 2016

[nevim. trochu se bojim to zkusit. ale v tom pripade to tak asi mas. Tak issue zaviram.

@lspdv lspdv closed this Dec 30, 2016
@honzajavorek honzajavorek reopened this Dec 30, 2016
@honzajavorek
Copy link
Member

@honzajavorek honzajavorek commented Dec 30, 2016

Já bych to nechal otevřené. Díky za issue - opravdu to není vůbec jasné z toho popisu, tak se to musí napsat lépe. A vyzkoušet.

@honzajavorek honzajavorek changed the title README Lépe zdokumentovat jak funguje blog publish Dec 30, 2016
@lspdv
Copy link
Member Author

@lspdv lspdv commented Dec 30, 2016

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Projects
None yet
Linked pull requests

Successfully merging a pull request may close this issue.

None yet
2 participants