Skip to content

tajo/javascript

master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#JavaScript pro webaře

Hledáte články o JavaScriptu? Najdete je nyní na vlastní stránce zde:

http://www.dzejes.cz

Články jsou i nadále opensourcované v tomto repozitáři v adresáři content. Pro lepší čitelnost se z nich ale nyní generují samostatné HTML stránky. V adresáři site pak naleznete i nástroj, kterým se tyto stránky generují. Je mimochodem také napsaný v JavaScriptu a Reactu.

Pokud chcete započít diskuzi, založte prosím novou issue.

Pokud chcete opravit nějakou chybu, či nekterý z článků vylepšit, založte prosím nový pull request.

Cílem těchto článků je seznámit programátory se základy moderního vývoje webových stránek za pomocí JavaScriptu a namotivovat je tak ke hlubšímu samostudiu. Není cílem poskytnout úplnou a vyčerpávající dokumentaci a překlad ke všem popisovaným technologiím.

Prosím followujte, hvězdičkujte, forkujte, sdílejte a časem tu snad vznikne něco pěkného. :)

About

The series of Czech articles about JavaScript, React, Redux...

Resources

License

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published