Skip to content

tdudkowski/t4

master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.

Akcja T4

Teksty opracowane na stronę o Akcji T4 i eugenicznych aspektach polityki hitlerowskiej. Planowany layout: CRW Copycat
Zastrzegam się, że z powodu objętości materiału są tu nie tylko literówki i błędy stylistyczne do poprawienia. W tej chwili to ciągle jest brudnopis.

Pliki:

 • najważniejsze są oczywiście pliki z nazwą t4.md, w którym zawarta jest cała informacja o Akcji T4
 • źródła, czyli książki i odnośniki zawarte są w materialy.md;
 • co do reszty, tak samo jak w powyższych przykładach nazwy plików opisują ich zawartość.

Co możesz zrobić?

Oprócz lektury oczywiście. Będę potrzebował pomocy w zakresie:

 • faktografii, czyli źródła, źródła, źródła; tekst który tu jest, to skompilowane fragmenty, tego co jest dostępne w internecie (gł wikipedię) i w kilku książkach
 • mediów, czyli warstwy ilustracyjnej; wszelkie zdjęcia (mapy, plany), które mogę legalnie umieścić na stronie

Jeśli chodzi o faktografię, szczególnie mnie interesuje:

 • Akcja T4 na Dolnym Śląsku, tu jest kompletna mgła
 • oraz w Saksonii i Brandenburgii.
 • egzekucje na okupowanych terenach polskich (te które mają związek z Akcją T4)
 • wszystko co dotyczy poznańskiego Fortu VII, szczególnie komory gazowej
 • Herbert Lange

Potrzebuję:

 • tekstów kazań biskupa von Galena (po polsku).
 • dokładnego tekstu Oficjum dotyczącego T4 (z 2 grudnia 1940).

TODO

W zakresie tekstu głównego na ver 1.0:

 • zasadniczo tekst jest zrobiony, teraz trzeba go poprawić, poprawić i poprawić. Także faktograficznie, stąd prośba o pomoc.
 • uzupełnić biogramy (~10 eugenika, ~20 T4)

Roadmap aka harmonogram

Z powodu braku czasu nie moge podać żadnych terminów, ale kolejność jest następująca:

 • zakończyć dodawanie tekstu
 • odgałęzienie finalnego tekstu i opracowanie go
 • strona, w pierwszej odsłonie; ponieważ będzie to tylko kilka dokumentów, prawdopodobnie zwykły HTML+CSS

Odnośniki:

Releases

No releases published

Packages

No packages published