Skip to content
Offer hwyluso creu Adnabod Lleferydd Cymraeg gyda HTK, IRSTLM, Julius a Docker | Welsh Speech Recognition with HTK, IRSTLM, Julius and Docker
Python Shell Perl Makefile
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
srdk
.dockerignore
.gitignore
.gitmodules
Dockerfile
LICENSE
Makefile
README.md
README_en.md

README.md

Seilwaith Datblygu Adnabod Lleferydd Cymraeg

(Infrastructure for Developing Welsh Language Speech Recognition)

click here for the English version of this page

Cyflwyniad

Mae'r project hwn yn darparu'r amgylchedd defnyddir gan Uned Technolegau Iaith Prifysgol Bangor i hyfforddi'r modelau iaith ac acwstig ar gyfer adnabod lleferydd Cymraeg.

Mae nifer o'r camau hyfforddi arferol wedi eu hwyluso er mwyn caniatáu i ddatblygwyr ac ymchwilwyr ei ddefnyddio hefyd.

Mae'r amgylchedd yn darparu nodweddion i:

 • llwytho corpws lleferydd Paldaruo i lawr o wefan Porth Technolegau Iaith Cenedlaethol Cymru.

 • asesu a dadansoddi pob cyfraniad o gorpws Paldaruo

 • hidlo'r recordiadau gorau ar gyfer hyfforddi

 • hyfforddi model acwstig ar sail un, casgliad neu bob cyfraniad yn y corpws.

 • ddulliau syml i brofi'r modelau acwstig

 • pecynnu'r modelau acwstig ar gyfer defnyddio o fewn Julius-cy

 • llwytho corpora testun yr Uned i lawr a'u defnyddio i hyfforddi modelau iaith

 • creu lecsicon ynganu o eirfa corpws.

 • pecynnu'r modelau iaith a lecsicon ynganu ar gyfer eu defnyddio o fewn defnydd arddweud o Julius-cy

Sut mae cychwyn...

Bydd angen cyfrifiadur gyda system weithredu Linux fel Ubuntu neu RedHat ar gyfer y project. Bydd angen i chi gosod git,wget, make a Docker cyn cychwyn arni. Cychwynwch o'ch cyfeiriadur cartref (h.y. $HOME)

~$ mkdir src
~$ cd src
~/src$ git clone --recursive https://github.com/techiaith/seilwaith.git
~/src$ cd seilwaith

Mae'r project yn defnyddio'r HTK i gynhyrchu modelau acwstig. Mae rhaid i chi gofrestru ar wefan http://htk.eng.cam.ac.uk, er mwyn derbyn enw defnyddiwr a chyfrinair er mwyn llwytho'r cod ffynhonnell i lawr. Mae modd llwytho'r cod i lawr fel hyn:

$ wget --user <eich enw defnyddiwr HTK> --ask-password http://htk.eng.cam.ac.uk/ftp/software/HTK-3.4.1.tar.gz

$ wget --user <eich enw defnyddiwr HTK> --ask-password http://htk.eng.cam.ac.uk/ftp/software/HTK-samples-3.4.1.tar.gz

Bydd yn gofyn am eich cyfrinair yn y man.

Bydd ddwy ffeil, HTK-3.4.1.tar.gz a HTK-samples-3.4.1.tar.gz yn bodoli o fewn y cyfeiriadur 'SpeechRecDevKit'. h.y.:

~/src/seilwaith $ ls
Dockerfile HTK-3.4.1.tar.gz HTK-samples-3.4.1.tar.gz Makefile README.md srdk

Y cam nesaf yw teipio:

~/src/seilwaith $ make

Bydd hyn yn adeiladu rhannau craidd yr amgylchedd hyfforddi gan ddefnyddio'r ffeiliau HTK rydych wedi llwytho i lawr ar wahân. Pan mae wedi cwblhau, teipiwch i mewn

$ exit

Y cam nesaf yw mynd i ffolder 'srdk

~/src/seilwaith $ cd srdk

a dilyn cyfarwyddiadau'r README yno srdk/README

You can’t perform that action at this time.