Skip to content
Innoboksi materiaali nuorisotyöhön || Innovation toolbox for youth work
Branch: master
Clone or download

Latest commit

Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.

Files

Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
english
finnish
graphics
LICENSE.md
README.md
TRANSLATIONS.md

README.md

Innoboksi / Innobox

Innovation toolbox for youth work.

What is Innobox

Read more about Innobokksi (Innobox) from website https://www.verke.org/material/innobox/?lang=en

Innobox is a toolkit that helps youth workers innovate new practices in a longer process. The purpose of Innobox is to provide support and assistance when it becomes necessary to develop operations and create something new.

Mikä on Innoboksi?

Lue lisää Innoboksista http://www.innoboksi.fi

Innoboksin tarkoituksena on tukea ja olla apuna, kun ilmenee tarvetta kehittää omaa toimintaa ja luoda jotain uutta. Näillä sivuilla on materiaalia Innoboksi työskentelyn tueksi ja avuksi.

Toteutuneet innovaatio-ideat - Kerro omasi!

https://github.com/verkeorg/Innoboksi/issues/3

Creative Commons Licence
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Creative Commons -lisenssi
Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.

INNOBOKSI_logo_black_FINAL (2)

You can’t perform that action at this time.