Skip to content
master
Switch branches/tags
Go to file
Code

README.md

Книга "Основи на програмирането" (със C++)

Книгата "Основи на програмирането със C++" запознава читателите с писането на програмен код на начално ниво (работа с данни, проверки, цикли и методи) с езика C++.

Книга основи на програмирането със C++ - корица

Изтеглете книгата "Основи на програмирането със C++" в PDF формат:

Настоящата книга е достъпна на няколко езика за програмиране:

Кратка информация за изданието:

  • Заглавие: Основи на програмирането със C++
  • Автори: Светлин Наков и колектив
  • ISBN: 978-619-00-0951-1
  • Издание: Faber Publishing, София, 2019 г.
  • Лиценз: CC-BY-SA
  • Сорс код: https://github.com/SoftUni/Programming-Basics-Book-CPP-BG
  • Всички автори, редактори и участници в проекта: Aндрей Царев, Божидар Колев, Борис Горанов, Венцислав Петров, Георги Лацев, Георги Шавов, Денис Миланов, Димитър Кацарски, Димо Димов, Димо Чанев, Зорница Йоханова, Игнес Симеонова, Йордан Добрев, Любомир Господинов, Мирела Дамянова, Николай Костов, Пламен Динев, Светлин Наков, Цветан Иванов, Марина Шидерова

Приятно четене и не забравяйте да се запишете на практическия безплатен курс "Основи на програмирането" към тази книга, защото програмирането се учи с практика, писане на код и решаване на много, много задачи, а не само с четене!

About

Textbook for the "Programming Basics" course @ SoftUni (C++, Bulgarian)

Topics

Resources

License

Releases

No releases published

Packages

No packages published