Textbook for the "Programming Basics" course @ SoftUni (Python, Bulgarian)
Permalink
Failed to load latest commit information.
.idea Final fixes chapter 8 Jul 25, 2018
assets Chapter 1 images Oct 10, 2018
python-code-chapter-03-simple-conditions-exam-problems Variables name changed Jul 4, 2018
resources Chapters 5.1, 5.2 and 6.1 Updated Oct 19, 2018
styles Initially loaded the Python book source files (cloned from the C# book) Jun 6, 2018
.bookignore Initially loaded the Python book source files (cloned from the C# book) Jun 6, 2018
.gitignore Merge pull request #8 from SoftUni/chapter-06-nested-loops-exam-problems Oct 9, 2018
ISSUE_TEMPLATE.md Initially loaded the Python book source files (cloned from the C# book) Jun 6, 2018
LICENSE.md Create LICENSE.md Jul 7, 2017
README.md Update README.md Sep 19, 2018
SUMMARY.md Initially loaded the Python book source files (cloned from the C# book) Jun 6, 2018
book.json Initially loaded the Python book source files (cloned from the C# book) Jun 6, 2018
chapter-00-preface.md Update chapter-00-preface.md Oct 9, 2018
chapter-01-first-steps-in-programming.md Fixing failing build Oct 9, 2018
chapter-02-simple-calculations-exam-problems.md Problem 5 converted to Python Jul 4, 2018
chapter-02-simple-calculations.md Some fixes Sep 21, 2018
chapter-03-simple-conditions-exam-problems.md Update chapter-03-simple-conditions-exam-problems.md Jul 10, 2018
chapter-03-simple-conditions.md Update chapter-03-simple-conditions.md Aug 14, 2018
chapter-04-complex-conditions-exam-problems.md Chapter reviewed Jul 20, 2018
chapter-04-complex-conditions.md tra Oct 2, 2018
chapter-05-loops-exam-problems.md Fixed judge links and some typos Jul 26, 2018
chapter-05-loops.md Some fixes Jul 24, 2018
chapter-06-nested-loops-exam-problems.md Some changes Sep 19, 2018
chapter-06-nested-loops.md Many fixes Aug 17, 2018
chapter-07-complex-loops-exam-problems.md Fixes Aug 1, 2018
chapter-07-complex-loops.md Fixing failing build Oct 9, 2018
chapter-08-exam-preparation-part-2.md Fixes Oct 8, 2018
chapter-08-exam-preparation.md Fixes Aug 6, 2018
chapter-09-problems-for-champions-part-2.md Corrections and formatings was made Aug 8, 2018
chapter-09-problems-for-champions.md Small updates in chapter-09-problems-for-champions.md Oct 4, 2018
chapter-10-functions.md Fixed image link Aug 23, 2018
chapter-11-tricks-and-hacks.md Added chapter 11 content Oct 9, 2018
chapter-12-conclusion.md Updated Jun 18, 2018
cover.jpg Added cover borders Jul 25, 2018

README.md

Книга "Основи на програмирането" (с Python)

Книгата "Основи на програмирането с Python" запознава читателите с писането на програмен код на начално ниво (работа с данни, проверки, цикли и функции) с езика Python.

Книга основи на програмирането с Python - корица

Настоящата книга е достъпна в няколко варианта с различни езици за програмиране:

Кратка информация за изданието:

  • Заглавие: Основи на програмирането с Python
  • Автори: Светлин Наков и колектив
  • ISBN: 978-619-00-0806-4
  • Издание: Faber Publishing, София, 2018 г.
  • Лиценз: CC-BY-NC-SA
  • Сорс код: https://github.com/SoftUni/Programming-Basics-Book-Python-BG

Приятно четене и не забравяйте да се запишете на практическия безплатен курс "Основи на програмирането" към тази книга, защото програмирането се учи с практика, писане на код и решаване на много, много задачи, а не само с четене!