Skip to content
Digipost

Digipost

Digipost er Norges digitale postsystem utviklet av Posten Norge AS. Her finner du fri programvare du kan endre og bruke slik du selv ønsker.

Java 1 0

sdp-shared

Felleskomponenter for sending av Sikker Digital Post.

Updated

sdp-error-handling

Inneholder en mapping mellom feilscenarioer og ebms errors

Updated

android

Digipost for Android

Updated

Java 0 3

sikker-digital-post-java-klient

forked from difi/sikker-digital-post-java-klient

Javaklienten for Sikker Digital Post

Updated

Java 5 0

digipost-api-client-java

Example client for interacting with the Digipost API. Implemented in Java.

Updated

labs

Labs is a lightweight CMS for blog and idea management for businesses

Updated

Objective-C 10 2

ios

Digipost for iOS

Updated

digipost-open-super-pom

Super pom for Digipost open source projects

Updated

digipost-api-client.net

forked from eoftedal/DigipostApi.Net

Example client for interacting with the Digipost API. Implemented in .NET

Updated

Something went wrong with that request. Please try again.