Skip to content
master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
osx
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

julius-cy

Adnabod Lleferydd Cymraeg ar gyfer Julius / Welsh Speech Recognition for Julius

(Click Here for English README)

Mae Julius yn feddalwedd adnabod lleferydd LVCSR (large vocabulary speech recognition) cod agored. Yma ceir ffeiliau a sgriptiau yn ogystal â dogfennaeth ar gyfer addasu Julius i ddarparu adnabod lleferydd Cymraeg.

Mae'r fersiwn cyntaf i'w ryddhau yn galluogi Julius i adnabod cwestiynau a gorchmynion Cymraeg syml ynghylch y tywydd, newyddion, amser, cerddoriaeth yn ogystal â gofyn am jôc neu ddihareb Cymraeg yn unig. Golyga hyn bod julius-cy yn cyfyngu'r defnyddiwr i lefaru brawddegau a geirfa benodol:

e.e.

 • "BETH YDY'R TYWYDD HEDDIW?"
 • "BETH YW TYWYDD YFORY?"
 • "BETH YW'R NEWYDDION?"
 • "FAINT O'R GLOCH YDY HI?"
 • "CHWARAEA GERDDORIAETH CYMRAEG"

Bydd fersiynau o julius-cy yn y dyfodol yn ceisio cynorthwyo nodweddion arddweud ac adnabod lleferydd mwy rhydd.

Gosod julius-cy ar eich gyfrifiadur

Bydd angen cyfrifiadur gyda system weithredu Linux fel Ubuntu neu Raspberry Pi ar gyfer y cyfarwyddiadau canlynol ar gyfer gosod adnabod lleferydd Cymraeg julius-cy ar eich cyfrifiadur:

NODER: Cewch hefyd gosod julius-cy ar Mac OS X try defnyddio'r sgript setup sydd yn gorffen efo -osx (setup-osx.sh). Cyn rhedeg y sgript yma, mae angen i chi gosod XCode ar eich cyrfifiadur.

$ git clone https://github.com/techiaith/julius-cy.git
$ cd julius-cy
$ ./setup.sh

Bydd y camau hyn yn gosod meddalwedd sylfaenol Julius ar eich cyfrifiadur yn ogystal â llwytho i lawr a gosod y ffeiliau pellach sydd yn ei addasu ar gyfer cynorthwyo’r Gymraeg.

Cychwyn julius-cy

Defnyddiwch y camau canlynol i'w rhoi ar waith o fewn eich amgylchedd:

$ ./compile.sh

Bydd y sgript yn rhestru'r brawddegau y bydd julius-cy yn gallu'u hadnabod:

pi@raspberrypi:~/src/julius-cy $ ./compile.sh 
julius.grammar has 21 rules
julius.voca  has 28 categories and 39 words
---
Now parsing grammar file
Now modifying grammar to minimize states[8]
Now parsing vocabulary file
Now making nondeterministic finite automaton[37/37]
Now making deterministic finite automaton[36/36] 
Now making triplet list[36/36]
28 categories, 36 nodes, 49 arcs
-> minimized: 22 nodes, 35 arcs
---
generated: julius.dfa julius.term julius.dict
Reading in term file (optional)...done
 BETH FYDD TYWYDD FORY 
 BETH FYDD TYWYDD YFORY 
 BETH OEDD NEWYDDION DDOE 
 BETH OEDD PENAWDAU DDOE 
 BETH OEDD Y NEWYDDION DDOE 
 BETH OEDD Y PENAWDAU DDOE 
 BETH YDY'R NEWYDDION 
 BETH YDY'R PENAWDAU 
 BETH YDY'R TYWYDD FORY 
 BETH YDY'R TYWYDD HEDDIW 
 BETH YDY'R TYWYDD YFORY 
 BETH YW TYWYDD FORY 
 BETH YW TYWYDD HEDDIW 
 BETH YW TYWYDD YFORY 
 BETH YW'R NEWYDDION 
 BETH YW'R NEWYDDION HEDDIW 
 BETH YW'R PENAWDAU 
 BETH YW'R PENAWDAU HEDDIW 
 BETH YW'R TYWYDD FORY 
 BETH YW'R TYWYDD HEDDIW 
 BETH YW'R TYWYDD YFORY 
 CHWARAEA FIWSIG 
 CHWARAEA FIWSIG ARAF 
 CHWARAEA FIWSIG CYMRAEG 
 CHWARAEA FIWSIG DAWNSIO 
 CHWARAEA FIWSIG HAPUS 
 CHWARAEA FIWSIG ROC 
 CHWARAEA GERDDORIAETH 
 CHWARAEA GERDDORIAETH ARAF 
 CHWARAEA GERDDORIAETH CYMRAEG 
 CHWARAEA GERDDORIAETH DAWNSIO 
 CHWARAEA GERDDORIAETH HAPUS 
 CHWARAEA GERDDORIAETH ROC 
 DISTAWA 
 DYWEDA DIHAREB 
 DYWEDA JÔC 
 FAINT O'R GLOCH YDY HI 
 FAINT O'R GLOCH YW HI 
 MACSEN 
 RHO DIHAREB 
----- 
28 categories, 39 words
DFA has 22 nodes and 35 arcs
Stat: init_voca: read 39 words
no further sentence in the last 300 trial

Rhedeg julius-cy

Cysylltwch feicroffon i'ch cyfrifiadur a rhedwch y rhaglen syml Python ganlynol:

$ python julius-cy.py

Llefarwch unrhyw un o'r brawddegau uchod i'r meicroffon. Dylai'r testun mae julius-cy yn credu ei fod wedi'i adnabod ymddangos ar y sgrin.

Rhybudd

Gan mae fersiwn cynnar o'r modelau acwstig sydd gennym, mae'n bosib na fydd julius-cy yn adnabod lleisiau rhai unigolion yn llwyddiannus. Os nad ydych chi eisoes wedi cyfrannu eich llais i'n Corpws Lleferydd Paldaruo, yna defnyddiwch ein ap (http://techiaith.bangor.ac.uk/paldaruo) ar unrhyw ddyfais iOS neu Android er mwyn i ni wella'r modelau acwstig gyda'ch llais chi. Darllenwch y cefndir am ragor

Diolch yn fawr!!

About

Ffeiliau ar gyfer adnabod lleferydd Cymraeg drwy Julius | Files for realising Welsh speech recognition with Julius

Topics

Resources

License

Packages

No packages published

Contributors 4

 •  
 •  
 •  
 •