No description, website, or topics provided.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
161210_Django-blog
170128_Django-polls
170311_Web-frontend
170408_Databaze
170520_Internety
170902_Pandas
171014_Django-vue.js
171209_Pythonni_GUI
180324_Testovani
180617_Soubory_barvy
181013_Git
README.md
napady_na_temata.md
prerekvizity.md

README.md

pyworking-materials

Pyworking je jednodenní "workshop" na téma spojené s programovacím jazykem Python. Téma obvykle vychází ze zájmu kouče/koučů.

Obvykle bývá v sobotu od 9:30 do 17:00 s hodinovou pauzou na oběd, večer se pak chodívá na pivo.

Koná se ve frekvenci cca jednou za měsíc.

Jak Pyworking probíhá:

  1. Jede se podle kouči připraveného tutoriálu.
  2. Nebo se první část (do oběda) udělá výklad (nejčastěji prezentace) a po obědě coworking, kde si to všichni sami zkouší a pracují samostatně nebo ve skupinách a koučové případně dovysvětlí, když je to potřeba. Tento způsob se nám osvědčil pro Pyworking více. Moc dobře to fungovalo, když se domluvili dva koučové a jeden vysvětloval a druhý mu psal na terminál to, o čem mluvil (promítalo se to na plátno). Prima je také, když kouče napíše část jednoduché aplikace a účastníci ji doplní o probírané téma (takže nakonec funguje).

Podmínkou účasti je umět Python na úrovni začátečnického kurzu Pyladies, mít nainstalovaný Python 3 a účet na githubu.

Organizátoři Praha:

  • Radka Planková
  • Eliška Doktorová
Pište na info@pyworking.cz

Budeme rádi, když se Pyworkingy rozšíří do dalších měst.