Wiki for the Faculty of Computer Science and Mathematics from Bucharest
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Latest commit c62e973 Jun 3, 2018
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
LICENSE Initial commit Sep 7, 2014
README.md Update README with Math resources May 26, 2018
algebra1.md Update algebra1.md Sep 19, 2015
algebra2.md Update algebra2.md Sep 12, 2017
analiza1.md Update analiza1.md Jun 11, 2016
analiza2.md Update analiza2.md Sep 19, 2015
asc.md Update asc.md Jun 13, 2015
bd.md Update bd.md Jun 27, 2017
cc.md Update cc.md Jan 25, 2017
cn.md Add teme laborator for cn May 21, 2018
compvision.md Rename compvision to compvision.md Jan 23, 2018
crypto.md Update crypto for Radu Boriga's course May 17, 2018
daw.md Update daw.md Jun 3, 2018
eddp.md Update eddp.md Jan 25, 2018
geocomp.md Update geocomp.md Feb 2, 2017
geometrie.md Create geometrie.md Jun 20, 2015
ia.md Update ia.md Sep 21, 2017
lfa.md Update lfa.md Jun 22, 2015
licenta.md Update licenta.md May 6, 2016
logica_mate.md Update logica_mate.md Jun 2, 2015
mds.md Update mds.md Jun 24, 2017
oop.md Update oop.md Sep 9, 2017
optionale.md anonymous commit May 27, 2018
pao.md Update pao.md Sep 12, 2017
pd.md Update pd with 2017 & 2018 materials Feb 3, 2018
pl.md Update pl.md Jun 18, 2017
ps.md Update ps.md Feb 4, 2017
retele.md Adaugat examenul la retele de pe 31.05.2018 May 31, 2017
sgbd.md SGBD: Add laborator 2018 Feb 3, 2018
sist-dist.md Create sist-dist.md Oct 2, 2015
so.md Update so.md Jun 24, 2017
tap.md Update tap.md Jan 23, 2018
tc.md Update TC for 2018. May 17, 2018
to.md Update to.md May 27, 2018
ts.md Update ts.md Jan 23, 2018
tw.md Update tw.md Sep 12, 2017

README.md

Listă de cursuri, seminarii și modele de examen pentru Facultatea de Matematică și Informatică

Toate linkurile sunt funcționale și vor fi hostate pe Dropbox sau Google Drive.

Alți contribuitori de-a lungul timpului

Anunț umanitar

Dacă ți-a fost util ceva ce e în repo-ul ăsta, probabil știi să programezi. Dacă știi să programezi, e posibil să poți trece un interviu la Google. Dacă crezi că poți face asta și ți-ar plăcea să lucrezi în Google, atunci trimite-mi un email 😉.

Alte resurse

Unde găsesc teme?

Grupuri pe Facebook

Majoritatea subiectelor și materialelor au fost adunate de pe diferite grupuri publice: