Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Simple 2D platformer game.
Java
branch: develop

Fetching latest commit…

Cannot retrieve the latest commit at this time

Failed to load latest commit information.
.idea
lib
src/com/github/pmcompany/pustomario
.gitignore
README.md
level.pml
pustomario.iml

README.md

Клас Pustomario - виконавчий. Він запускає новоствореного клієнта і прощається із користвувачем після виходу.

Клас Client - основний клас для клієнтської частини. Містить підсистеми вводу/виводу та єдиний ігровий двигунець.

Ігровий цикл має етапи:

  • Ввід.
  • Оновлення стану гри.
  • Вивід.

Клас LWJGLComplex об'єднує у собі підсистеми вводу, виводу та Preprocessor. А також генерує Events, які розсилаються на обробку усім підписникам.

Клас ConcreteGame є обробником Events. Містить мапу, гравців, фізику та математичну модель гри.

Something went wrong with that request. Please try again.