Skip to content
Testowanie oprogramowania - Książka dla początkujących testerów
Branch: master
Clone or download
Latest commit 2d56572 May 25, 2019
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.gitbook/assets GitBook: [master] one page and one asset modified Aug 13, 2018
.github
automatyzacja GitBook: [master] one page modified May 21, 2019
certyfikacja
gdzie-szukac-wiedzy GitBook: [master] one page modified May 22, 2019
historie GitBook: [master] 8 pages modified Apr 24, 2019
jak-czytac-te-ksiazke GitBook: [master] one page modified May 23, 2019
materialy-dodatkowe GitBook: [master] 2 pages modified May 15, 2019
narzedzia GitBook: [master] 8 pages modified Apr 24, 2019
od-czego-zaczac GitBook: [master] 2 pages modified May 23, 2019
szukanie-pracy GitBook: [master] 14 pages modified Mar 8, 2019
testowanie-aplikacji-mobilnych GitBook: [master] 8 pages modified Apr 24, 2019
README.md GitBook: [master] 2 pages modified May 18, 2019
SUMMARY.md Update SUMMARY.md May 22, 2019
autor.md GitBook: [master] 14 pages modified Mar 8, 2019
kursy-fizyczne.md GitBook: [master] 4 pages modified May 22, 2019
kursy-online.md GitBook: [master] 4 pages modified May 22, 2019
najczesciej-zadawane-pytania.md GitBook: [master] 2 pages modified May 23, 2019
praca-zdalna.md
rozwoj-materialow.md GitBook: [master] 16 pages modified Nov 11, 2018
studia-z-testowania.md GitBook: [master] 14 pages modified Mar 8, 2019
testowanie-stron-web.md
zarobki.md GitBook: [master] 14 pages modified Mar 8, 2019

README.md

description
Książka Testowanie Oprogramowania - jak zacząć. Materiały dla początkujących.

Testowanie Oprogramowania

Oczywiście nie ma jednej (czy też najlepszej) drogi, która byłaby równie dobra dla każdego.

Dlaczego więc w ogóle zdecydowałem się na stworzenie takiego dokumentu? Ponieważ działając na rzecz społeczności testerskiej, otrzymałem wiele próśb o pomoc. Dotyczyły one pytań od czego rozpocząć naukę testowania, w tym automatyzacji, jak przygotować się do pierwszej rozmowy o pracę i do samej pracy, a także w którym kierunku warto się rozwijać jako tester oprogramowania i dlaczego.

Mam nadzieję, że ten dokument pomoże chociaż trochę osobom, którym nie mogłem poświęcić więcej uwagi. Nadal oczywiście nie przestanę pomagać na tyle, ile potrafię w trakcie rozmów indywidualnych.

Książka jest subiektywnym zbiorem moich materiałów i doświadczeń.

Nie będę Cię, drogi Czytelniku, uczył.

Chcę wskazać przykładowe kroki i materiały, które (jeśli tylko zechcesz) będziesz mógł wykorzystać na drodze wiodącej ku byciu lepszym testerem.

Wybrane materiały nie wyczerpują tematu, należy je raczej potraktować jako wskazówkę do dalszego rozwoju.

"Jak czytać tę książkę" pokazuje, w jaki sposób wygodniej korzystać z książki.

{% page-ref page="jak-czytac-te-ksiazke/" %}

"Najczęściej zadawane pytania" zawiera przykładowe pytania, na które odpowiedzi znalazły się w tym dokumencie. Każde pytanie odnosi bezpośrednio do materiałów, w których znajduje się odpowiedź lub rozwinięcie tematu.

{% page-ref page="najczesciej-zadawane-pytania.md" %}

"Rozwój materiałów" zawiera instrukcje, w jaki sposób można pomóc w rozwoju tego dokumentu.

{% page-ref page="rozwoj-materialow.md" %}

Chciałbym żebyś drogi Czytelniku tego dokumentu pamiętał o kilku bardzo ważnych kwestiach:

  • Sugerowanie się poniższymi przykładami i krokami może przynieść tyle dobrego co i złego. Tak jest według mnie w przypadku każdego szkolenia, książki czy materiałów dedykowanych jakiemukolwiek tematowi.
  • Ten dokument nie ma sponsora czy wydawcy.
  • Nie opłaciłem korekty językowej. Są błędy.
  • Do grupy docelowej należy każdy, kto chce się rozwijać w kierunku testowaniu oprogramowania.
  • Wszystkie materiały zostały wybrane przeze mnie na bazie mojego doświadczenia, które oczywiście miało wpływ na wybór tych, a nie innych.
  • Na pewno pominąłem wiele możliwie ciekawych materiałów, mniej lub bardziej świadomie.
  • Często będę pisał bolesne oczywistości. Tak oczywiste, że oczywiściej się oczywiście nie da. Jednak z jakiegoś powodu uznałem, że chcę się tym podzielić. Zazwyczaj powodem jest to, iż mimo tego, że jest to banał, to nadal spotkałem przynajmniej jedną osobę, która o to pytała.
  • Wszystkie przedstawione sytuacje i odniesienia są prawdziwe z mojego punktu widzenia. To jest według mnie racja. Według Ciebie może być to kompletną bzdurą. Pamiętaj, że to tylko moje zdanie. Ten dokument powinien być traktowany jako drogowskaz. To, czy zasugerujesz się którąś z podanych propozycji i zdecydujesz się na nią, nie zwalnia Cię z odpowiedzialności samodzielnego i przemyślanego przebycia tej drogi.

Autor: Piotr Wicherski

https://www.linkedin.com/in/pwicherski
Prawa autorskie: CC BY-NC-ND 4.0 International

You can’t perform that action at this time.