Skip to content
master
Switch branches/tags
Code

IBus Bamboo - Bộ gõ tiếng Việt cho Linux

GitHub release License: GPL v3 contributions welcome

Mục lục

Sơ lược tính năng

 • Hỗ trợ tất cả các bảng mã phổ biến:
  • Unicode, TCVN (ABC)
  • VIQR, VNI, VPS, VISCII, BK HCM1, BK HCM2,…
  • Unicode UTF-8, Unicode NCR - for Web editors.
 • Các kiểu gõ thông dụng:
  • Telex, Telex W, Telex 2, Telex + VNI + VIQR
  • VNI, VIQR, Microsoft layout
 • Nhiều tính năng hữu ích, dễ dàng tùy chỉnh:
  • Kiểm tra chính tả (sử dụng từ điển/luật ghép vần)
  • Dấu thanh chuẩn và dấu thanh kiểu mới
  • Bỏ dấu tự do, Gõ tắt,...
  • 2666 emojis từ emojiOne
 • Sử dụng phím tắt Shift+~ để loại trừ ứng dụng không dùng bộ gõ, chuyển qua lại giữa các chế độ gõ:
  • Pre-edit (default)
  • Surrounding text, IBus ForwardKeyEvent,... ibus-bamboo

Hướng dẫn cài đặt

Ubuntu và các distro tương tự

sudo add-apt-repository ppa:bamboo-engine/ibus-bamboo
sudo apt-get update
sudo apt-get install ibus ibus-bamboo --install-recommends
ibus restart
# Đặt ibus-bamboo làm bộ gõ mặc định
env DCONF_PROFILE=ibus dconf write /desktop/ibus/general/preload-engines "['BambooUs', 'Bamboo']" && gsettings set org.gnome.desktop.input-sources sources "[('xkb', 'us'), ('ibus', 'Bamboo')]"

Arch Linux và các distro tương tự

bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/BambooEngine/ibus-bamboo/master/archlinux/install.sh)"

Void Linux

ibus-bamboo đã có mặt trên repo chính của Void Linux. Các bạn có thể cài đặt trực tiếp.

sudo xbps-install -S ibus-bamboo

Cài đặt từ OpenBuildService

OpenBuildService

Hướng dẫn sử dụng

Điểm khác biệt giữa ibus-bamboo và các bộ gõ khác là ibus-bamboo cung cấp nhiều chế độ gõ khác nhau (1 chế độ gõ có gạch chân và 5 chế độ gõ không gạch chân; tránh nhầm lẫn chế độ gõ với kiểu gõ, các kiểu gõ bao gồm telex, vni, ...).

Để chuyển đổi giữa các chế độ gõ, chỉ cần nhấn vào một khung nhập liệu (một cái hộp để nhập văn bản) nào đó, sau đó nhấn tổ hợp Shift+~, một bảng với những chế độ gõ hiện có sẽ xuất hiện, bạn chỉ cần nhấn phím số tương ứng để lựa chọn.

Một số lưu ý:

 • Một ứng dụng có thể hoạt động tốt với chế độ gõ này trong khi không hoạt động tốt với chế độ gõ khác.
 • Các chế độ gõ được lưu riêng biệt cho mỗi phần mềm (firefox có thể đang dùng chế độ 3, trong khi libreoffice thì lại dùng chế độ 2).
 • Bạn có thể dùng chế độ Thêm vào danh sách loại trừ để không gõ tiếng Việt trong một chương trình nào đó.
 • Để gõ ký tự ~ hãy nhấn tổ hợp Shift+~ 2 lần.

Báo lỗi

Trước khi báo lỗi vui lòng đọc những vấn đề thường gặp và tìm vấn đề của mình ở trong đó.

Nếu trang phía trên không giải quyết vấn đề của bạn, vui lòng báo lỗi tại đây

Giấy phép

ibus-bamboo là phần mềm tự do nguồn mở. Toàn bộ mã nguồn của ibus-bamboo được phát hành dưới các quy định ghi trong Giấy phép Công cộng GNU (GNU General Public License v3.0).

Từ phiên bản v0.5.3, ibus-bamboo được viết lại và phát triển độc lập với ibus-teni.

About

Bộ gõ tiếng Việt cho Linux

Resources

License

Packages

No packages published

Languages