Issue tracker and wiki for Allegro WebAPI and REST API
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Permalink
Failed to load latest commit information.
.github Update no-response.yml Nov 15, 2018
README.md Update README.md Sep 18, 2018
allegro-api-logo.png Add files via upload Feb 15, 2018

README.md

Allegro API

Założyliśmy profil Allegro API na GitHubie po to, abyś mógł łatwiej zgłaszać problemy, zadawać pytania i szukać odpowiedzi w już rozwiązanych wątkach.

Czym jest API

API to usługa sieciowa, która umożliwia wymianę informacji między zasobami Allegro a oprogramowaniem zewnętrznym. Dzięki niej programiści mogą zintegrować własne rozwiązania z mechanizmami serwisu. W ramach API Allegro udostępniamy szereg metod, które odpowiadają poszczególnym funkcjom serwisu.

W Allegro korzystamy z dwóch technologii API - SOAP i REST.

Allegro WebAPI

  • Zasoby, które udostępniliśmy w Allegro WebAPI opisaliśmy w dokumentacji.
  • Aby, się wam łatwiej korzystało z WebAPI przygotowaliśmy serię poradników.

Allegro REST API

  • Zasoby, które udostępniliśmy w Allegro REST API opisaliśmy w dokumentacji.
  • Poradniki i przykłady wywołań w REST API znajdziecie w aktualnościach.

Jak zadawać pytania i zgłaszać problemy w GitHubie?

Wejdź w zakładkę Issues i załóż nowe zgłoszenie. Pamiętaj, aby w zgłoszeniu podać jak najdokładniejsze informacje - pomoże nam to w szybszym znalezieniu rozwiązania.