Skip to content
master
Go to file
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 

README.md

Allegro API

Dzięki projektowi API Allegro na Githubie, możesz:

  • dowiedzieć się o zmianach, które wprowadzamy w naszym API,
  • zadać pytanie, które dotyczy tego interfejsu,
  • zaproponować sugestię - co możemy dodać lub zmienić w API,
  • zgłosić błąd.

Jak zadawać pytania i zgłaszać problemy w GitHubie?

Wejdź w zakładkę Issues, załóż nowe zgłoszenie i skorzystaj z odpowiedniego szablonu. Pamiętaj, aby w zgłoszeniu podać jak najwięcej dokładnych informacji - dzięki temu szybciej uzyskasz pomoc.

Czym jest API Allegro

API to usługa sieciowa, która umożliwia wymianę informacji między zasobami Allegro, a oprogramowaniem zewnętrznym. Dzięki niej możesz zintegrować własne rozwiązania z mechanizmami serwisu. W ramach API Allegro udostępniamy szereg zasobów, które odpowiadają poszczególnym funkcjom serwisu.

W Allegro korzystamy z REST API

  • Zasoby, które udostępniliśmy w Allegro REST API opisaliśmy w dokumentacji.
  • Poradniki i przykłady wywołań w REST API znajdziecie w aktualnościach.

About

Issue tracker and wiki for Allegro REST API

Resources

Releases

No releases published

Packages

No packages published
You can’t perform that action at this time.