Skip to content
master
Go to file
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

README.adoc

NI-PYT (née MI-PYT)

Díváte se na materiály předmětu NI-PYT (Pokročilý Python) na FIT ČVUT. Materiály jsou dostupné v dvojí podobě, interně pro studenty FITu na Course Pages a na GitLabu, a pro všechny veřejně na GitHubu. V repozitáři na GitHubu jsou pouze věci specifické pro předmět, výukové materiály vznikají v projektu Nauč se Python, taktéž dostupné na GitHubu.

Kde není uvedeno jinak, jsou materiály dostupné pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International, kde autorem je Petr Viktorin, Miro Hrončok a Marek Suchánek (vyučující předmětu) a další přispěvatelé. Tento kurz vzniká pod záštitou firmy Red Hat Czech, s.r.o.

by sa

Průběh cvičení

🦠
Cvičení probíhají vzhledem k vládním opatřením až do odvolání vzdáleně, v čase dle rozvrhu. Cičení se konají v aplikaci Teams. Pokud jste si předmět zapsali nedávno a v aplikaci nejste součástí příslušného teamu, můžeme vás manuálně přidat (ale musíte se nám ozvat např. e-mailem).

Na cvičení se od nás na začátku vždy dozvíte nějaké informace o probíraném tématu, většinou doplněné o ukázky nad rámec textu v těchto materiálech. Na cvičeních vytvořené ukázky k textu vždy připojíme. Na (téměř) každém cvičení dostanete nějakou úlohu, kterou můžete plnit během cvičení a/nebo později. Termín odevzdání úlohy je zpravidla pondělí (včetně) 12 dní po cvičení, na kterém byl úkol zadán. U některých úloh se termín může lišit. Protože úlohy na sebe mnohdy navazují, dáme vám někdy k dispozici referenční řešení úlohy z minula, aby vám tz. neujel vlak.

Úlohy se odevzdávají výhradně jako gitové repozitáře. Preferujeme použití GitHubu, (všichni mají neomezené množství privátních repozitářů). V případě, že si velmi nepřejete používat GitHub, můžete využít místo toho například fakultní GitLab. Nezapomeňte do repozitářů pozvat jako spolupracovníky nás, tedy uživatele hroncok a MarekSuchanek.

Pokud s gitem a GitHubem nejste velcí kamarádi, doporučujeme ještě před kurzem pročíst GitHub Bootcamp a použít git cheat sheet, případně GitHowTo. Podrobnosti k odevzdání zjistíte u zadání jednotlivých úloh.

V případě dotazu k předmětu, který může být položen veřejně, neváhejte založit issue. V případě dotazu k materiálům prosím zakládejte issue v projektu naucse.python.cz.

You can’t perform that action at this time.