Skip to content
Türkiye için il ilçe semt veritabanı. Bölgesel bilgiler
JavaScript
Branch: master
Clone or download
Latest commit 81b6c24 Mar 28, 2019
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
src Added tests for search and readme updated. Jul 18, 2018
test Added tests for search and readme updated. Jul 18, 2018
.babelrc Initial commit Jun 5, 2018
.eslintrc.json Initial commit Jun 5, 2018
.gitignore Initial commit Jun 5, 2018
.travis.yml Initial commit Jun 5, 2018
LICENSE Create LICENSE Jun 6, 2018
README.md Update README.md Mar 28, 2019
package.json Version info added to url Jun 6, 2018

README.md

İl, İlçe, Bölge ve Mahalle Bilgisi İçin Rest - API

Bu API Türkiye'de yer alan il, ilçe ve mahalle bilgilerini içerir. İl ve ilçe bazında geolocation (enlem-boylam, poligon ve boundingbox) bilgileri de yer almaktadır. Mongodb yedek dosyalarını buradan indirebilirsiniz.

Ayrıca isterseniz bu servisi https://il-ilce-rest-api.herokuapp.com/v1 adresi üzerinden ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.

İçindekiler

Polygon Nedir

Polygon bir ilin ya da ilçenin sınırlarının enlem ve boylam bilgisini içeren bir grup veridir. Bu bilgi ile bir noktanın o bölge içinde olup olmadığını bilebilir ya da Google Map API ile harita üzerinde gösterebilirsiniz.

poligon bilgisi

Servisin Kullanımı

Tüm cevaplar { status : boolean, data : array, err : 'varsa hata' } şablonunda sunulur. Talep etmiş olduğunuz bilgi "data" bölümünde yer almaktadır. Beklenmeyen bir hata bulunduğunda status = false olacaktır.

Kısıtlamalar: Alınan genel sonuçlarda maksimum 100 data servis edilir. Bu sayıyı ?limit=10 diyerek 10'a indirebilirsiniz. Ayrıca bir sonraki sayfada yer alan bilgileri almak için ise ?skip=(sayı) şeklinde kullanım yapabilirsiniz.

Tüm endpointler için query string olarak "fields, skip, limit" kullanılabilir. Fields istenen alanlara karşılık gelmektedir.

Sıralama City > Towns > Districts > Neighborhoods şeklindedir.
Sıralama İl > İlçe > Semt > Mahalle şeklindedir.

Servis adresi : https://il-ilce-rest-api.herokuapp.com/v1

Örnek : https://il-ilce-rest-api.herokuapp.com/v1/cities

Koordinat Arama (/search/coordinates)

Arama özelliğini kullanarak, servise gönderdiğiniz enlem ve boylam bilgisi karşılığında bu koordinatın hangi ilçe ve ilde olduğunun bilgisini alabilirsiniz.

/search/coordinates?lat=40.340134&lon=27.971170

[
  {
    "_id":"ce941560c5a7ba9ff5cd24f5f9d75065",
    "name":"Bandırma",
    "city" : "Balıkesir"
  },
  ...
]

İller (/cities)

Toplam 81 il bilgisini json array olarak listeler. Default alanlar sadece _id ve isim bilgisidir.

[
  {
    "_id":"ce941560c5a7ba9ff5cd24f5f9d75065",
    "name":"İstanbul"
  },
  ...
]

/cities?fields=name,geolocation.lat,geolocation.lon

Sonuçlar içerisinde gelocationda yer alan enlem boylam bilgisini gösterir. Dilerseniz sadece "gelocation" alanını kullanarak gelocation içinde yer alan tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.

[
  {
    "_id":"ce941560c5a7ba9ff5cd24f5f9d75065"
    "name":"İstanbul",
    "geolocation":{
      "lat":"41.0766019",
      "lon":"29.052495"
    }
  },
  ...
]

/cities?fields=name,towns

İl isimleri ile birlikte o ile ait ilçelerin isim ve id bilgisini listeler.

[
  {
    "_id":"ce941560c5a7ba9ff5cd24f5f9d75065",
    "name":"İstanbul",
    "towns":[
      {"_id":"fc74d991616e5931e47ef849ae54e8c2","name":"Adalar"},
      {"_id":"66cd91880b422fa267b41e1777d5d271","name":"Arnavutköy"},
      ...
    ]
  },
  ...
]

/cities?limit=10

Sadece ilk sırada yer alan 10 şehri listeler.

/cities?limit=10&skip=1

İkinci sayfada yer alan 10 şehri listeler.

/cities/:id

ID'si verilmiş şehir bilgisini döner.

{
  "_id":"ce941560c5a7ba9ff5cd24f5f9d75065",
  "name":"İstanbul",
  "geolocation":{
    "lat":"41.0766019",
    "lon":"29.052495",
    "polygons": [[27.9713956,41.1004234],[27.9736908,41.0990141],...],
    "boundingbox: [40.7289169,41.671,27.9713956,29.958148]
  }
}

/cities/:id?fields=name,towns

ID'si verilmiş şehrin isim ve ilçe bilgilerini listeler.

{
  "_id":"ce941560c5a7ba9ff5cd24f5f9d75065",
  "name":"İstanbul",
  "towns":[
    {"_id":"fc74d991616e5931e47ef849ae54e8c2","name":"Adalar"},
    {"_id":"66cd91880b422fa267b41e1777d5d271","name":"Arnavutköy"},
    {"_id":"b17dd334e97c22173275812f47d4a8c2","name":"Ataşehir"},
    {"_id":"4b0fa2e031d02d08a559fbff728b456d","name":"Avcılar"},
    ...
  ]
}

/cities/:id/towns

ID'si verilmiş şehrin sadece ilçelerini array olarak listeler.

[
  {"_id":"fc74d991616...","name":"Adalar", "city" : "İstanbul"},
  {"_id":"66cd91880b4...","name":"Arnavutköy", "city" : "İstanbul"},
  {"_id":"b17dd334e97...","name":"Ataşehir", "city" : "İstanbul"},
  {"_id":"4b0fa2e031d...","name":"Avcılar", "city" : "İstanbul"},
  ...
]

İlçeler (/towns)

Tüm ilçeleri json array olarak listeler(max=100). Default alanlar sadece _id, isim ve il bilgisidir.

[
  {
    "_id":"bccdf16204b5a81620ed39c8c69930ea",
    "name":"Kadıköy",
    "city" : "İstanbul"
  },
  ...
]

/towns?fields=name,geolocation.lat,geolocation.lon

Sonuçlar içerisinde gelocationda yer alan enlem boylam bilgisini gösterir. Dilerseniz sadece "gelocation" alanını kullanarak gelocation içinde yer alan tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.

[
  {
    "_id":"bccdf16204b5a81620ed39c8c69930ea"
    "name":"Kadıköy",
    "geolocation":{
      "lat":"41.0766019",
      "lon":"29.052495"
    }
  },
  ...
]

/towns?fields=name,districts

İlçe isimleri ile birlikte o ilçeye ait semtlerin isim ve id bilgisini listeler.

[
  {
    "_id":"bccdf16204b5a81620ed39c8c69930ea",
    "name":"Kadıköy",
    "districts":[
      {"_id":"19136811a8b89351660117988aaab257","name":"Bostancı"},
      {"_id":"d7d8dfc31ec4fe72d6383a0393df7235","name":"Caddebostan"},
      {"_id":"1ce31e4e97cb908b3655f893661e4f1b","name":"Caferağa"}
      ...
    ]
  },
  ...
]

/towns?limit=10

Sadece ilk sırada yer alan 10 ilçeyi listeler.

/towns?limit=10&skip=1

İkinci sayfada yer alan 10 ilçeyi listeler.

/towns/:id

ID'si verilmiş ilçe bilgisini döner.

{
  "_id":"bccdf16204b5a81620ed39c8c69930ea",
  "name":"Kadıköy",
  "city": "İstanbul",
  "geolocation":{
    "lat":"41.0766019",
    "lon":"29.052495",
    "polygons": [[27.9713956,41.1004234],[27.9736908,41.0990141],...],
    "boundingbox: [40.7289169,41.671,27.9713956,29.958148]
  }
}

/towns/:id?fields=name,districts

ID'si verilmiş ilçenin isim ve semt bilgilerini listeler.

{
  "_id":"bccdf16204b5a81620ed39c8c69930ea",
  "name":"Kadıköy",
  "districts":[
    {"_id":"19136811a8b89351660117988aaab257","name":"Bostancı"},
    {"_id":"d7d8dfc31ec4fe72d6383a0393df7235","name":"Caddebostan"},
    {"_id":"1ce31e4e97cb908b3655f893661e4f1b","name":"Caferağa"}
    ...
  ]
}

/towns/:id/districts

ID'si verilmiş ilçenin sadece semtlerini array olarak listeler.

[
  {"_id":"fc74d991616...","name":"Adalar", "city" : "İstanbul"},
  {"_id":"66cd91880b4...","name":"Arnavutköy", "city" : "İstanbul"},
  {"_id":"b17dd334e97...","name":"Ataşehir", "city" : "İstanbul"},
  {"_id":"4b0fa2e031d...","name":"Avcılar", "city" : "İstanbul"},
  ...
]

/towns/:id/neighborhoods

Bazı durumlar için semt bilgisi gereksiz olabilir. Örneğin Kocaeli > Çayırova için sadece 1 adet semt vardır. Bu durumda Kocaeli > Çayırova > Mahalle şeklinde listelemek isteyebiliriz. Bir ilçeye ait tüm mahalleleri listelemek için bu adres kullanılabilir.

[
  {
    "_id":"15b998870108649f796f49cc82a7a9d0",
    "name":"Merdivenköy mah",
    "district":"Merdivenköy",
    "town":"Kadıköy",
    "city":"İstanbul",
    "zip_code":"34732"
  },
  {
    "_id":"240bba936488b60705e7650e5d0548ae",
    "name":"Göztepe mah",
    "district":"Göztepe",
    "town":"Kadıköy",
    "city":"İstanbul",
    "zip_code":"34730"
  },
  ...
]

Semtler (/districts)

Tüm semtleri json array olarak listeler(max=100). Default alanlar sadece _id, isim, ilçe ve il bilgisidir.

[
  {
    "_id":"dbd0266fcc4d225809c6c6669aa2046a",
    "name":"Feneryolu",
    "town" : "Kadıköy",
    "city" : "İstanbul"
  },
  ...
]

/districts?fields=name

Sonuçlar içerisinde sadece _id ve name bilgisi yer alır

/districts?fields=name,neighborhoods

Semt isimleri ile birlikte o semte ait mahalle isim ve id bilgisini listeler.

[
  {
    "_id":"dbd0266fcc4d225809c6c6669aa2046a",
    "name":"Feneryolu",
    "neighborhoods":[
      {"_id":"799df51fbdb9624b9274b01bd072d749","name":"Feneryolu mah"},
      {"_id":"b588445717478e1a47892e70b44325ac","name":"Zühtüpaşa mah"},
      ...
    ]
  },
  ...
]

/districts?limit=10

Sadece ilk sırada yer alan 10 semti listeler.

/districts?limit=10&skip=1

İkinci sayfada yer alan 10 semti listeler.

/districts/:id

ID'si verilmiş semt bilgisini döner.

{
  "_id":"dbd0266fcc4d225809c6c6669aa2046a",
  "name":"Feneryolu",
  "town":"Kadıköy",
  "city":"İstanbul"
}

/districts/:id?fields=name,neighborhoods

ID'si verilmiş semtin isim ve mahalle bilgilerini listeler.

{
  "_id":"dbd0266fcc4d225809c6c6669aa2046a",
  "name":"Feneryolu",
  "neighborhoods":[
    {"_id":"799df51fbdb9624b9274b01bd072d749","name":"Feneryolu mah"},
    {"_id":"b588445717478e1a47892e70b44325ac","name":"Zühtüpaşa mah"},
    ...
  ]
}

/districts/:id/neighborhoods

ID'si verilmiş semtin sadece mahallelerini array olarak listeler.

[
  {"_id":"799df51fbdb9624b9274b01bd072d749","name":"Feneryolu mah"},
  {"_id":"b588445717478e1a47892e70b44325ac","name":"Zühtüpaşa mah"},
  ...
]

Mahalleler (/neighborhoods)

Tüm mahalleleri json array olarak listeler(max=100). Default alanlar _id, isim, semt, ilçe, il ve posta kodu bilgisidir.

[
  {
    "_id":"799df51fbdb9624b9274b01bd072d749",
    "name":"Feneryolu mah",
    "district":"Feneryolu",
    "town":"Kadıköy",
    "city":"İstanbul",
    "zip_code":"34724"
  },
  ...
]

/neighborhoods?fields=name

Sonuçlar içerisinde sadece _id ve name bilgisi yer alır

/neighborhoods?limit=10

Sadece ilk sırada yer alan 10 mahalleyi listeler.

/neighborhoods?limit=10&skip=1

İkinci sayfada yer alan 10 mahalleyi listeler.

/neighborhoods/:id

ID'si verilmiş mahalle bilgisini döner.

{
  "_id":"799df51fbdb9624b9274b01bd072d749",
  "name":"Feneryolu mah",
  "district":"Feneryolu",
  "town":"Kadıköy",
  "city":"İstanbul",
  "zip_code":"34724"
}

Data Model

İl (City)

Alan Tip Açıklama
_id string Şehir id
name string Şehir ismi
towns array İlçe id listesi
geolocation object Enlem-boylam, polygon ve box bilgileri

İlçe (Town)

Alan Tip Açıklama
_id string İlçe id
name string İlçe ismi
city string Şehir ismi
districts array Semt id listesi
geolocation object Enlem-boylam, polygon ve box bilgileri

Semt (District)

Alan Tip Açıklama
_id string Semt id
name string Semt ismi
town string İlçe ismi
city string Şehir ismi
neighborhoods array Mahalle id listesi

Mahalle (Neighborhood)

Alan Tip Açıklama
_id string Mahalle id
name string Mahalle ismi
district string Semt ismi
town string İlçe ismi
city string Şehir ismi
zip_code string Posta Kodu

Konum Bilgisi (Geolocation)

Alan Tip Açıklama
lat string Enlem
lon string Boylam
polygons array Bölge sınırları
bounding_box array Bölge sınır köşeleri

Lisans

MIT License

Copyright (c) 2018 Melih Korkmaz

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
in the Software without restriction, including without limitation the rights
to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.
You can’t perform that action at this time.