New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Migrace odkazů #13

Open
frenzymadness opened this Issue Oct 14, 2016 · 1 comment

Comments

Projects
None yet
2 participants
@frenzymadness
Contributor

frenzymadness commented Oct 14, 2016

Nezapomenout migrovat odkazy, které nejsou přímo součástí materiálů, ale jsou v seznamu lekcí na webu PyLadies - nejčastěji taháky na Githubu.

@encukou

This comment has been minimized.

Member

encukou commented Oct 14, 2016

Taháky jsou i teď ve zvláštním repozitáři, ty bych migroval až po samotných materiálech.
Jestli je někde odkaz přímo na domácí projekty, tak ty bych v téhle první vlně ještě nechal na pyladies.cz.

@encukou encukou closed this Oct 14, 2016

@encukou encukou reopened this Oct 14, 2016

encukou pushed a commit to encukou/naucse.python.cz that referenced this issue Nov 15, 2018

frenzymadness added a commit to frenzymadness/naucse.python.cz that referenced this issue Nov 27, 2018

Merge pull request pyvec#13 from frenzymadness/autumn2018
Ostrava: Snake project in course's schedule
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment