První kroky

Martin Veverka edited this page Feb 14, 2016 · 1 revision

Rozchození Geokuk

Instalace Java

Pokud ještě nemáte nainstalovanou Javu, tak si ji instalujeme. Postupujeme podle pokynů na Oracle stránkách.

Stažení Geokuk

Stáhneme si nejnovější verzi vybereme si jednu z možností:

  • exe pro MS Windows
  • jar pro libovolnou platformu

Instalace Geokuk

Žádná instalace není, stačí nakopírovat stažený soubor do libovolné složky.

Spuštění Geokuk

geokuk-x.y.z.exe

Jen pro MS Windows. Program umístíme kamkoli a přímo spustíme.

geokuk-x.y.z
geokuk-x.y.z

Multiplatformní. Sputíme příkazem:

java -jar geoku.x.y.z.jar

Pokud jsi měl pocit, že se dříve dal Geokuk spouštět přes WebStart, tak tvůj pocit byl správný. Ale stále větší bezpečnostní obstrukce ze strany webových prohlížečů tento způsob udělali prakticky nepoužitelným. Proto již není podporován. Při splnění jistých podmínek to funguje, ale bez záruky.

Nahrání keší do Geokuk

V programu Geokuk v menu vyber volbu Soubor / Umístění souborů. Hned první položka udává složku, ve které budou hledány soubory s kešemi s příponami gpx, _zip _nebo zastaralým geokuk. Do této složky musíš umístit jeden nebo více souborů se seznamem keší (doporučený formát a přípona je GPX, přípona _geokuk _je jen pro zpětnou kompatibilitu). Geokuk automaticky soubory v této složce otevře. (Pokud hledáš v menu programu explicitní otevření nebo načtení, hledáš marně.)

Přesto si můžeš kliknutím ve stavovém řádku na slůvko "zdroje" zobrazit seznam zdrojů v zadané složce a zaškrtnout, které chceš vidět.

A teď záleží na tom, jaký program na správu keší používáš.

GeoGet

To děláš dobře, GeoGet je ta správná volba pro české kačery. Je vytvořen ne proto, aby existoval nějaký program, ale aby pomáhal. Jeho ovládání je na rozdíl od jiných programů intuitivní.

  1. Nainstaluj si do geogetu plugin geokuk.
  2. Vyexportuj keše z GeoGetu makrem Ctrl+E / GeoKuk GPX (bez listingu a logu) do složky geogetu nastavené viz výše.

Můžeš dát samozřejmě běžný export z Geogetu do zmíněné složky, ale ten soubor bude zbytečně velký a načítání dat bude trvat dlouho.

GSAK

Stáhni si exportní makro pro GSAK export_to_geokuk.gsk Autorem makra je XiXi_team. O makru se můžeš více dočíst v samostatném vlákně.

(A nebo lepší bude přejít na GeoGet. Je bezplatný, český, lepší a logičtější.)

jiný nebo žádný

Tak si nahrej získané pocket query do složky s daty geokuku. GPX soubory (i zazipované) se načtou, ale přijdeš o hodnocení keší, o Malcorovy bestOf bookmarky, o oficální hodnocení keší a také o označení vlastních keší. Nebudeš zde mít ani finální waypointy vyřešených mysterek. Raději se zamysli, zda si nenainstalovat Geoget, protože exportem z něj získáte nejúplnější informace.

You can’t perform that action at this time.
You signed in with another tab or window. Reload to refresh your session. You signed out in another tab or window. Reload to refresh your session.
Press h to open a hovercard with more details.