Skip to content

Firefox Flashgot Plugin fa

AliReza AmirSamimi edited this page Dec 11, 2017 · 6 revisions
دقت کنید که باید از جدیدترین نسخه پرسپولیس استفاده کنید!

برای اتصال پرسپولیس به فایرفاکس ، باید از لینک زیر افزونه پرسپولیس را در فایرفاکس نصب کنید. برای این کار وارد قسمت addons در فایرفاکس شوید و افزونه persepolis را جستجو کنید و نصب نمایید.

link

بعد از نصب افزونه پرسپولیس و مرورگر خود را ببندید و دوباره باز کنید.

برای اضافه کردن لینک در سیستم عامل ویندوز باید از قبل پرسپولیس در حال اجرا باشد!

You can’t perform that action at this time.