Skip to content
This repository has been archived by the owner on May 26, 2022. It is now read-only.

[Persian] White Paper

Joseph Cook edited this page May 24, 2022 · 6 revisions

🛑 This wiki has now been deprecated. Please visit ethereum.org for up-to-date information on Ethereum. 🛑

Contents

پلتفرم نسل بعدی قراردادهای هوشمند و نرم افزارهای غیر متمرکز

در چند ماه گذشته خیل عظیمی از علاقه مندی جهت استفاده از بلاک چین های نظیر بیت کوین وجود داشته است. - مکانیزمی که امکان توافقی جهانی را بر روی پایگاه داده ای از اطلاعات تملک افراد فراهم می آورد. - به عنوان چیزی بیش از صرفا یک پول! این کاربردها عموما شامل دسترسی دیجیتالی مبتنی بر بلاک چین به ارزهای طراحی شده در این سیستم و ابزارهای مالی می شوند. (سکه های رنگی) «دارایی های هوشمند» ابزارهایی هستند مانند یک خودرو که یک سکه رنگی را بر روی یک بلاک چین دنبال میکنند تا مالک قانونی خود را معین کنند که به خوبی سایر نرم افزارهای مدرن نظیر صرافی غیر متمرکز، مشتقات مالی، بازی های بخت آزمایی نظیر به نظیر و هویت مبتنی بر بلاک چین و سیستم های اعتباری کار میکنند. شاید بلند پروازانه ترین مورد در بین تمام برنامه های ذکر شده، مفهوم عوامل خودمختار یا سازمان خودمختار و غیر متمرکز (DAOs ) باشد- نهادهایی مستقل که در بلاک چین عمل میکنند و هیچ گونه کنترل مرکزی ندارند، اجتناب از هرگونه وابستگی به قراردادهای قانونی و آیین نامه های سازمانی با هدف داشتن منابع و بودجه مستقل توسط یک قرارداد هوشمند خودمختار که در بلاک چینی رمزنگاری شده اداره می شود. با این حال، امروزه پیاده سازی بسیاری از این برنامه های کاربردی دشوار است، چرا که سیستم های برنامه نویسی بیت کوین و حتی نسل بعدی پروتکل های ارزهای رمزنگاری شده مانند بیت کوین مبتنی بر پروتکل سکه های رنگی و به اصطلاح "metacoins"، به مراتب محدودتر از آن هستند که اجازه انجام محاسبات دلخواه و پیچیده مورد نیاز DAOها را فراهم آورند. کاری که این پروژه در صدد انجام آن است گرفتن نوآوری پروتکلهای اینچنین و ایجاد فضای کار رمزنگاری شده ای کاملا تکامل یافته و ….. (ولی با قواعد آزاد) است که به شرکت کنندگان امکان نگارش قراردادهای دلخواه پیچیده را می دهد، عوامل و روابطی که کاملا توسط بلاک چین نمایندگی خواهند شد. کاربران بسیار بیشتر از آنکه محدود به یک سری انواع تراکنش ها باشند قادر خواهند بود از اتریوم به عنوان مجموعه ای از لگوهای ابزارهای مالی رمزنگاری شده استفاده کنند. گفته میشود که فرد قادر خواهد بود از هر قابلیتی که افراد در زبان های برنامه نویسی داخل کامپیوتر در اختیار دارند استفاده کند. ارزهای سفارشی، مشتقات مالی، سیستم های تشخیص هویت و سازمانهای غیر متمرکز همگی به راحتی قابل اجرا خواهند بود، اما از همه مهمتر اینکه بر خلاف سیستم های قبلی امکان ایجاد آن دسته از تراکنشهایی که توسعه دهندگان ایتریوم حتی تصور آن را نمی کرده اند نیز فراهم است. امیدواریم ایتریوم به خوبی به عنوان تکمله ای بر اکوسیستم پول های رمزنگاری شده مورد توجه قرار گیرد چنانکه ظهور وب ۲ برای اینترنت غیر پویای سال ۱۹۹۹ بود.

Clone this wiki locally